Badanie żywej kropli krwi cz. 1

 

 

c

 

Powyżej, na fot. 1 pokazane są pozlepiane i niedotlenione krwinki czerwone,które utraciły ujemne ładunki. Pobrana z palca pacjentki (najczęściej nieświadomej choroby) krew włośniczkowa chorującej na cukrzycę ciązową i bardzo silne zakwaszenie organizmu), której komórki są NIENAWODNIONE .W tak nie korzystnym środowisku zakwaszonego osocza krwi spowodowanego KWASICĄ METABOLICZNĄ i procesami gnilnymi , które są spowodowane przez pasożytnicze grzyby zaczyna powstawać ENDOBIONT czyli cząsteczka podstawowa pożerająca namiętnie nadmiar białka związanego z nieodpowiednim, nazbyt bogatym w nieodpowiednie i nie (s)trawione białko pożywieniem. Przyczyną zakwaszenia krwi jest występujący w niej nadmiar BIAŁEK. Widoczne na fot.1 krwinki czerwone zlepiają się ze sobą w rulony wskutek czego utraciły one swój UJEMNY ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, dlatego skleiły się w sposób zwany AGLUTYNACJĄ , podczas gdy w normalnych warunkach poruszają się pojedynczo, a
cała powierzchnia jest wykorzystywana do transportu TLENU. Jeżeli jednak we krwi znajduje się nadmiar białek, czerwone krwinki łączą się z nimi, a pozbawione ujemnego ładunku elektrycznego tworzą skupiska krwinek zdegenerowanych, pokrytych
pleśniejącymi już w osoczu białkami. Mają one bardzo ograniczoną zdolność przenoszenia TLENU. Jego niedobór prowadzi do procesów BEZTLENOWEGO spalania i do wytwarzania ogromnych!!! ilości kwasu mlekowego na terenie jelit co pogłębia KWASICĘ. Widoczne duże skrzepy tworzą się u chorujących na cukrzycę STAWY czy płuca. Wywołują te ENDOBIONTY zmiany w naczyniach, KRWAWIENIA WEWNĘTRZNE narządów oraz ich nie dotlenienie.Skutkuje to powstawaniem zmian martwiczych (stopa cukrzycowa, nadżerki, uwidocznione owrzodzenia skórne i dodatkowo nagromadzanie się toksyn w stawach pochodzących z zanieczyszczonej chemią wypijanej z chlorem i fluorem wody (patrz fotki i Filmiki) i ich DEGENERACJI doprowadzających nieuchronnie do AMPUTACJI STAWÓW!!! Widać rozpoczynające się procesy degradacji , czerwone ciałka krwi przestały już transportować tlen,zamiast tego,zlepiają się w grona o ładunku plusowymi ( UWAGA!! przyciągając np, koloidalne cząsteczki białek białek z żółtek jaj kurzych..) i gniją, zamiast regenerować organizm..Organizm stopniowo się zakwasza,od ulegających utlenianiu(zdegenerowaych))czerwonych ciałek. Niedotlenione tkanki reagują tak,jakby odcięto im dopływ krwi..Uruchamia się lawina DEGENERACYJNYCH procesów biochemicznych, prowadzących do kilkdziesięciokrotnie większej NADPRODUKLCJI wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH ,a w ślad za tym , do nieodwracalnych uszkodzeń komórek i powstawania ognisk martwicy . Hydroksyle dalej sieją spustoszenie.. Lawinowo teraz wydzielające się
wolne rodniki tlenowe HYDROKSYLOWE, atakują i niszczą sąsiednie- jeszcze zdrowe krwinki,odbierając im wolne elektrony sklejają je z sobą.
Krwinki czerwone zrulonowane przestały być elastyczne, nie mogą się już odkształcać, i nie potrafią
się juz przecisnąć przez najmniejsze naczyńka krwionośne.Przestają utrzymywać, w konsekwencji przy życiu naczynia obwodowe.Niedotlenione narządy
przejść będą musiały na system beztlenowej fermentacji, z powodu niedotlenienia i nadmiaru w komórkach.dwutlenku węgla.Rozpoczyna się totalna
ruina organizmu CAłEGO i stopniowe zakwaszanie.Wzrasta ciśnienie krwi,aby przepychać te gnijące w niej czerwone”rulony”.A miały one obliczoną taką
żywotnośc ,by krążyły między sercem a tkankami przeszło 100.000 razy.Biliony takich czerwonych ciałek krwi przestały funkcjonować u badanego chorego cukrzyka(Od DAWNA!!!)
Nie sposób odzyskać zdrowie,stosując NADAL styl życia,który je (z)niszczy(ł)!!!…

 

b

Powyżej na fot. 2 pokazane są dotlenienie krwinki czerwone , ich rozdzielenie spowodowane spowodowane zostało dostawą elektronów ujemnych wodoru.
Widoczne dotlenione krwinki czerwone – właściwym tlenem i komórki świeżo nawodnione czystą wodą o ppm poniżej zero (000) w naszej technologii
„Osmoza Red-ox” z Generatora NanoWody Red-Ox. Daliśmy do wypicia chorej na KWASICĘ jedną szklankę wody nasyconej dodatkowym WODOREM (elektronami o ładunku ujemnym – 500 mV).
Już po 15 minutach ponownie pobraliśmy krew włośniczkową z palca pacjentki i ponownie ją zbadaliśmy. Możemy zaobserwować , że krwinki czerwone wyraźnie ożywiają i odpychają się od siebie stając się coraz bardziej ruchliwe. Dzięki ujemnym ładunkom wodoru odzyskują one cały czas swój potencjał elektryczny. To pozwala im ponownie przenosić TLEN!!!. Na filmie widzimy , że wewnątrz komórek tworzą się nowe Jądra!. To jest NIESAMOWITE!!!, że wystarczy do tego picie właściwie przygotowanej czystej, z właściwym pH i Redoxem wody.
Badania histopatologiczne i biochemiczne jednoznacznie potwierdzają, że chorzy, którzy nasycają zasuszone organizmy wodą nasyconą wytworzonym w Generatorze wodorem uzyskują najskutaczniejszą antyoksydacyjną ochronę przeciwrodnikową. Tylko woda
Redox, zawierająca dodatkowe-ujemnie naładowane elektrony wodoru może tego dokonać. ŻADNE antyoksydanty roślinne-NIGDY nie dadzą rady rozdzielić TRWALE pozlepianych gron krwinek czerwonych,które sa PRZYCZYNĄ zakwaszania krwi i dalej-LAWINOWEGO zakwaszania, stopniowo całego organizmu.

Budowa-komórki-na-www

 

FOT.3-powyżej
Opis mechanizmu przenikania ujemnych
cząsteczek wodoru do warstw lipidowych komórki
i do wnętrza komórki
mitochondrium,produkującego energię – ATP.
Bardzo szkodliwe wolne rodniki tlenowe
HYDROKSYLOWE i ich SKUTECZNE
unieszkodliwiane już w mitochondriach.

Tylko pijąc regularnie, idealnie czystą wodę
zawierającą dodatkowe ujemne cząsteczki wodoru,
pozyskane w wyniku elektrolizy z Generatora GM,
dochodzi do zakumulowania go na dłuższy czas w
warstwie lipidowej błon komórkowych, dokładnie w
miejscu wytwarzania HYDROKSYLI w
MITOCHONDRIACH i tylko WODÓR może do nich
przeniknąć. Czego nie dokonają tam żadne z
przereklamowanych antyoksydantów. Wodór w
tych obszarach jest praktycznie uwięziony i nie
wchodzi i w reakcje z komórkami. Może z nich
praktycznie tylko zniknąć , poprzez połączenie
tylko i wyłącznie z Rodnikami Tlenowymi
Hydroksylowymi.. zamieniając się w czystą wodę
o ujemnym potencjale Redox, dodatkowo
nawadniając od wewnątrz komórki, zamiast je
bombardować dziesiątki tysięcy razy na dobę jak
czynią to Hydroksyle we wszystkich komórkach
organizmów u ludzi pozbawianych ochrony
wodorowej. Nie ma możliwości odzyskania zdrowia ,
stosując NADAL styl życia który je (z)niszczy(ł) !!!
Ukazany jest tu ochronny wpływ wodoru
cząsteczkowego na cytoplazmę i mitochondrialne
DNA-po wprowadzeniu wodoru pod postacią
zredukowanej wody nasyconej wodorem lub
specjalnej mieszanki oddechowej,jako selektywnego
ANTYOKSYDANTU.Zostaje w ten sposób
ZATRZYMANE wolnorodnikowe niszczenie struktur
wewnątrzkomórkowych.Wodór (ten)dodatkowo
uszczelnia błony MITOCHONDRIALNE . Około 5%
wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH
wymyka się , dostając się do
CYTOPLAZMY,otaczającej
MITOCHONDRIA,dokonując w niej dzieła
(z)NISZCZENIA.Tendencja ta- wydzielania się
HYDROKSYLI nasila się
kilkudziesięciokrotnie,niestety- w chorobach. I niszczy
to metabolizm komórki ,doprowadzając do ciężkich
powikłań.A w samych MITOCHONDRIACH rodniki te
uszkadzają nić DNA . I TO jest punkt wyjścia do
rozwoju…NOWOTWORU. Wolny rodnik tlenowy
HYDROKSYLOWY jest wytwarzany w
wielkich ilościach przez nasze białe ciałka krwi,w
odpowiedzi na pojawienie się
bakterii(zakwasów)chorobotwórczych w celu ich
(z)niszczenia.Ogromna jest sila niszczące tego
rodnika HYDROKSYLOWEGO.
Poza niszczącymi rodnikami hydroksylowymi w
ustroju istnieją i są stale fizjologicznie wytwarzane
jeszcze inne REAKTYWNE formy TLENU ,które
pełnią funkcję ochronną przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI.A są nimi -nadtlenek wodoru-
H202 i tlenek azotu-NO.W chorobach szczelność
błony mitochondrialnej ulega obniżeniu;
spowodowane to jest niedostateczną ilością
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych . Powoduje
to,iż więcej niż 5% rodn. hydroksylowych przechodzi
do CYTOPLAZMY , a ich siła niszcząca jest wtedy
WIELOKROTNIE większa.,co daje co rusz nowe
objawy chorobowe.Tych wolnych
rodn.HYDROKSYLOWYCH jest najwięcej w okolicach
mitochondriów ; najbardziej uszkadzają one struktury
cytoplazmy znajdującej się w bezpośredniej bliskości
mitochondriów.
Przed odkryciem właściwości SELEKTYWNIE
chroniącego cytoplazmę WODORU
CZĄSTECZKOWEGO ,by temu(jakoś) zapobiec
,zalecano(i zaleca się NADAL!!!) dostarczać w
pożywieniu witamin i różnych substancji
ANTYOKSYDACYJNYCH,mających na celu
neutralizację HYDROKSYLI.
ANTYOKSYDANTY,przebywając czasowo w trawiącej
je CYTOPLAŻMIE ,mogą neutralizować rodniki
hydroksylowe,dostarczając rodnikowi ,jako reduktor
WODÓR ATOMOWY .Substancje te(antyoksydanty
roślinne) neutralizują również,NIESTETY-te
pozytywne rodniki tlenowe ,niosące mniejsze porcje
energii, a odgrywające znaczącą rolę w chronieniu
CYTOPLAZMY przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI -ZABÓJCAMI!!.(KILLERAMI!!!)
WĄTPLIWĄ cechą WSZYSTKICH antyoksydantów
jest to,że na końcu swoich przemian , dostarczają
one wodór jako reduktor dla rodnika tlenowego i…
same stają się UTLENIACZAMI-tworząc
nowe..hydroksyle..
Wypijana woda wodociągowa,-czy butelkowana
,nazwana „mineralną” lub osmotyczna, ,nie
ochronią lipidowej błony komórkowej i nie
(z)neutralizują tlenowych HYDROHSYLI. Same,po
niepełnym nawodnieniu komórki,gdy zrzucą w
niej niesionę z sobą zanieczyszczeni
chemiczne,staną się UITLENIACZAMI!!!-tworząc
kolejne HYDROKSYLE,zamiast je wymiatać z
komórki..
Wodór jest najdoskonalszym antyoksydantem –
neutralizuje
najgroźniejsze dla ludzkiego organizmu rodniki
hydroksylowe.
W przeciwieństwie do innych znanych
antyoksydantów wodór
nie powoduje działań ubocznych i nie obciąża
organizmu.
Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi się
dokładnie
tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, to znaczy w
warstwie
lipidowej błon komórkowych.

Badanie żywej kropli krwi cz. 2

b

Powyżej na fot. 2 pokazane są dotlenienie krwinki czerwone , ich rozdzielenie spowodowane spowodowane zostało dostawą elektronów ujemnych wodoru.
Widoczne dotlenione krwinki czerwone – właściwym tlenem i komórki świeżo nawodnione czystą wodą o ppm poniżej zero (000) w naszej technologii
„Osmoza Red-ox” z Generatora NanoWody Red-Ox. Daliśmy do wypicia chorej na KWASICĘ jedną szklankę wody nasyconej dodatkowym WODOREM (elektronami o ładunku ujemnym – 500 mV).
Już po 15 minutach ponownie pobraliśmy krew włośniczkową z palca pacjentki i ponownie ją zbadaliśmy. Możemy zaobserwować , że krwinki czerwone wyraźnie ożywiają i odpychają się od siebie stając się coraz bardziej ruchliwe. Dzięki ujemnym ładunkom wodoru odzyskują one cały czas swój potencjał elektryczny. To pozwala im ponownie przenosić TLEN!!!. Na filmie widzimy , że wewnątrz komórek tworzą się nowe Jądra!. To jest NIESAMOWITE!!!, że wystarczy do tego picie właściwie przygotowanej czystej, z właściwym pH i Redoxem wody.
Badania histopatologiczne i biochemiczne jednoznacznie potwierdzają, że chorzy, którzy nasycają zasuszone organizmy wodą nasyconą wytworzonym w Generatorze wodorem uzyskują najskutaczniejszą antyoksydacyjną ochronę przeciwrodnikową. Tylko woda
Redox, zawierająca dodatkowe-ujemnie naładowane elektrony wodoru może tego dokonać. ŻADNE antyoksydanty roślinne-NIGDY nie dadzą rady rozdzielić TRWALE pozlepianych gron krwinek czerwonych,które sa PRZYCZYNĄ zakwaszania krwi i dalej-LAWINOWEGO zakwaszania, stopniowo całego organizmu.

Zaznaczyć tu WYRAŻNIE należy, iż PRZYCZYNIAJĄ się do tej PANDEMII NIEPŁODNOŚCI 3.500.000 par, GŁÓWNIE PATOLOGICZNE składniki diety Polaków, które przyjęte zostaly za wzorce, (za)sugerowane przez uznane za wzorce „autorytety” MEDYCZNE..
W godzinę po zjedzeniu NADMIARU węglowodanów przez cukrzyka zalecanej .przez..”lekarzy”ilości nawet ponad 350 gram!! w bilansie dziennym ,nadmiar niepotrzebnego cukrzykowi cukru dostaje się do krwiobiegu, aby za kolejne PÓŁ GODZINY zamienić się w TRÓJGLICERYDY i na złogi CHOLRSTEROLOWE w tętnicach, przyszłych mam i ich jeszcze nienarodzonych dzieci.Z takimi zaleceniami, stosowanymi przez medyków akademickich, ich pacjenci NIGDY nie wyleczą się z cukrzyc, podobnie jak z NIEPŁODNOŚCI…metodą In-Vitro nazwanej – „LECZNICZĄ”-OSZUKAŃCZO i zabójczą dla organizmu chorej na niepłodność (niedoszlej) mamy..Z czego powstaje CHOLESTEROL, a w szczególności jego podwyższony w organiżmie poziom?

‚Biochemia”Harpera podaje to (już) na studiach medycznych, a wcześniej uczniowie w ogólniakach to mogą przeczytać -BARDZO WYRAŻNIE :
Z cukru, jego NADMIARU..pod wpłwem..INSULINY.Najprostszą więc drogą do wyhamowania jego syntezy w formie nikomu niepotrzebnych ZŁOGÓW CHOLESTEROLOWYCH i MIAŻDZCOWYCH BLASZEK , jest OGRANICZENIE spożycia CUKRÓW we wszystkich postaciach, a w szcególności prostych… W 1-szej kolejności należy odstawić cukier z cukierniczek, oraz mąkę, oraz tożsame ..DROŻDŻÓWKI z glutenem, szczególnie te , które były proponowane przez lekarzy, podobno..”wybitnych” polskim dzieciom, z największa NADWAGĄ w europejskich szkołach. Trzeba wyjątkowej odwagi, żeby, będąc profesorem medycyny, do tego, podobno wybitnym KARDIOCHIRURGIEM?..publicznie zaproponować mąkę z margaryną i dżemem w środku na..ODCHUDZ(a)NIE??.. Czy w tym momencie , bo wzrośnie CHOLESTEROL podawać statyny mają kardiolodzy?, Panie Profesorze(Zembala), czy wystarczy nie zjeść tych „pychotek”zalecanych przez Pana ,tylko nieszczęście przynoszących póżniej w formie cukrzycy, niepłodnośći, czy miażdżycy jako KONSEKWENCJE, pańskich zaleceń(czy)medycznych??…JEDNA drożdżówka dżemikiem nafaszerowana , ważąca ok. 100 gram, upieczona na szkodliwym oleju roślinnym, -zalecana do spożywania w sklepikach szkolnych przez parę nieodpowiedzialnych medyków (wtedy)rządowych, podnosi poziom CUKRU we KRWI ze 110 mg% do 750!!! mg%..na kilka godzin. Kilkakrotnie wyższy poziom w nadmiarze wyrzucanej przez tyle godzin INSULINY, powoduje kompletne rozlegulowanie DZIEWCZYNKOM wszystkich pięciu GRUCZOŁOW DOKREWNYCH, , a w SZCZEGÓLNOŚCI zaś patogenny (niedo)rozwój najważniejszego gruczołu w życiu, za chwilę dorosłej kobiety- JAJNIKÓW..Przez kilka lat takiego „zdrowego” dokarmiania w szkołach, (za)proponowanego przez (nie)odpowiedzialnych? medyków w randze rządowej z powierzonego stanowiska odpowiedzialnych za zdrowie Polaków, jest KPINĄ z NAS WSZYSTKICH!!!!!… Tak zaczynała się NIEPŁODNOŚĆ, która pochłonęła już wspomniane 3.500.000 par.Dokładnie takie same są początki i??..PRZYCZYNY GŁÓWNE!!! CUKRZYCY, czy MIAŻDZYCY….- P(a)NIE?? prof. med. Zembala..
Jak wytłumaczymy naszym dzieciom, już w coraz młodszym wieku na nie chorującym NIEPOTRZEBNIE!!! , że nie potrafiliśmy, jako dorośli, ochronić ich przed uznanymi panu podobnymi „autorytetami medycznymi”, którzy z tymi KRETYŃSKIMI poradami, od nieomal 50-ciu lat są właśnie SPRAWCAMI , odpowiedzialnymi za PANDEMIE” CUKRZYCY, NIEPŁODNOŚCI, czy MIAŻDZYCY!!!!..

P.S.
Doradca Żywienia , opartego na systemie odżywiania niskowęglowodanowego, energetycznie bogatego w tłuszcze (od)zwierzęce o długich łańcuchach , w pełni nasycone wodorem, czyli tłuszcze twarde pochodzenia zwierzecego , jest w stanie SKUTECZNIE wyleczyć uznane za Pandemicznie NIEULECZALNE przez medycynę wcześniej wymienione choroby gnębiące cywilizację..
Więc proszę tylko POMYŚLEĆ sobie, jak to jest, że ten Doradca, który NIE MA studiów medycznych, jest w stanie stworzyć, w krótkim czasie funkcjonalną lecznicę, gdzie z cukrzycy można całkowicie WYLECZYĆ nieomal każdego cukrzyka, spośród milionów w Polsce, a NIEPŁODNE pary , po 3-ch, cztrech miesiącach są zdolne mieć dzieci… A miażdżyca się cofa, przy pomocy..ŻÓŁTEK Ovych-Kur jaj, które w jednym żółtku mają ponad 200 mg Cholesterolu, a zawarta w nim LIZYNA, skutecznie wypłukuje złogi cholesterolowe u „nieuleczalnie” dotąd od lat chorego na miażdzycę. Te same żółtka z tym uznanym za niedobrym cholesterolem, pomagają pozbyć się cukrzycy typu 1 w ciągu nawet 1 tygodnia, a cukrzycy typu 2 w miesiąc czasu całkowicie odstawiając insulinę..

Proszę również POMYŚLEĆ!! – tylko, co jest w stanie osiągnąć Kadra na uniwersytetach ze specjalzacją Zdrowe Odżywianie idąc tą sprawdzoną już , również badaniami i w CODZIENNEJ PRAKTYCE przez lekarzy drogą?
Co i jak o wiele więcej osiągnąć może na tej „ubitej”i pewnej już drodze Kadra Uniwersytecka, biochemicznie i..lekarsko WYKSZTAŁCONA, jeśli TYLKO zainteresowałaby się tym rodzajem technologii leczenia, poprzez tylko WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE, bez niepotrzebnych tu i sztucznych protez chemi-farmacji, sztucznego pędzenia hormonów czy chemicznej suplementacji.
Gdyby ta wykształcona już Kadra uruchomiła tylko swój potencjał intelektualny i organizacyjny, uznane za nieuleczalne choroby główne w szybkim tempie 2-ch, góra 3-ch lat wycofałyby się TRWALE, bez skutków ubocznych, a te i nowe już ze studentów wyszkolone Kadry, nie pozwolilyby się na nowo o(d)tworzyć starym Puszkom Pandory nieuleczalnych….Mamy szanse być w Europie LIDERAMI….

Surrealistyczne??

Quo-Vadis?- polska medycyno ??..

Zapraszamy do Gorzowa Wlkp. – szczególnie teoretycznie „wysoce usadowionych” adwersaży na ..zajęcia praktyczne :-))
Każdy człowiek, każdy Polak MUSI mieć prawo wyboru terapii ratującej (a nie rujnującej) zdrowie i życie…

Pozdrawiamy Państwa serdecznie..

Grzegorz Tylicki Franciszek Iwko Sławomir Giżycki
tel. 571 270 526 517 637 358 600 317 736

P.S.

Sił witalnych człowieka nie próbuj(MY) więc
przywracać ( mocą sejmowej Ustawy) podając mu
chemiczne protezy IN-VITRO!!!), lecz traktując
problem naturalnie, Surrealistyczne?.. To właśnie
tylko ta WIARA w (te) medyczne „samo-autorytety”
powoduje, że błędy tychże „autorytetów”
przyjmowane są za wzorce… Poniżej zacytuję z
ostatnich dni cytat z wypowiedzi inż. Jerzego
Zięby, autorytetu w świecie medycyny
akademickiej uznanego w zakresie wiedzy
medycznej udzielającego wykładów w
uniwersytetach medycznych…lekarzom..

„CHOLESTEROL W DIECIE NIE STANOWI
ZAGROŻENIA !!!!! Ciekawe kiedy, otumanione
towarzystwo lekarzy i dietetyków polskich to w

końcu zrozumie i przestanie ludziom mówić jaki
to boczek jest niezdrowy, a jajka to już w ogóle…!
bo… cholesterol !! Ciekawe ile lat trzeba będzie
czekać, aż ta informacja zawita po polskie
„strzechy” uczelni medycznych. Ile ludzi, przez
następne lata będzie „uważać na cholesterol w
diecie”, bo tak powiedział lekarz lub dietetyk!
Można powiedzieć, tak… FOBIA
CHOLESTEROLOWA będzie w Polsce trwać
jeszcze wiele lat, zanim beton w wielu głowach się
nie skruszy pomimo tego, że… ci którzy tą fobię
stworzyli (Amerykanie) sami już od tego
odchodzą. Ciekawe ile to doktoratów czy
habilitacji trzeba będzie wywalić na śmietnik,
gdzie tematem była „walka” z cholesterolem w
diecie człowieka!!! Wiedziałem, że stanie się to
jeszcze za mojego życia :-))) Szkoda tylko, że ta
głupota trwała prawie 50 lat 🙁 Ciekawe kiedy
polska prasa zacznie o tym pisać???? Bardzo
Was proszę, przekazujcie tą informację wszędzie,
gdzie tylko się da!!!”

Jajo kurze żółtko : chwilowy brak fotografii
Ile kalorii ma jajo kurze -żółtko w 100 gramach, (to
jest w 5-ciu żółtkach):
323kCal
Węglowodany: 0.3 g

Białko: 15.5 g
Tłuszcze: 28.2 g
Cholesterol: 1 062.0 mg
Sód: 52.00 mg
Błonnik: 0.0 g
Index glikemiczny: 50
Wartości odżywcze: jajo kurze żółtko
Węglowodany:0.30 g
Błonnik:0.00 g
Gluten:0.00
Cholesterol:1,062.00 mg
Woda:54.50 g
Wapń:147.00 mg
Żelazo:7.20 mg
Magnez:15.00 mg
Fosfor:587.00 mg
Potas:127.00 mg
Sód:52.00 mg
Cynk:3.55 mg
Miedź:0.14 mg
Mangan:0.05 mg
Selen:45.20 mcg
Witamina a (rae):886.00 mcg_RAE
Beta-karoten:29.00 mcg
Retinol:881.00 mcg
Witamina d:180.00 IU
Witamina e:2.15 mg
Witamina c:0.00 mg
Witamina b1:0.17 mg
Witamina b2:0.81 mg
Witamina b3:0.03 mg
Witamina b5:3.81 mg
Witamina b6:0.28 mg
Witamina b12:4.70 mcg
Kofeina:0.00 mg
Teobromina:0.00 mg
Zanieczyszczenia: antybiotyki:1.00
Zanieczyszczenia: hormony „tuczące:1.00
Popiół:1.50 g
Folate, total:152.00 mcg
Kwas foliowy:146.00 mcg_DFE
Indeks glikemiczny:50.00
Kalorie [kcal]:323.00 kcal
Białko-zawartość w 100 gramach żółtka: 15.50 g :
Tryptofan:0.23 g
Treonina:0.86 g
Izoleucyna:0.91 g
Leucyna:1.36 g
Lizyna:1.08 g
Metionina:0.40 g
Fenyloalanina:0.69 g
Walina:0.97 g
Tyrozyna:0.69 g
Histydyna:0.38 g
Arginina:1.10 g
Cystyna:0.28 g
Seryna:1.32 g
Alanina:0.80 g
Glicyna:0.48 g
Kwas glutaminowy:1.95 g
Prolina:0.66 g
Kwas asparaginowy:1.33 g
Tłuszcze:28.20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone:8.70 g
14:0:0.05 g
16:0:7.70 g
17:0:0.01 g
18:0:0.95 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone:12.60 g
Kwasy tłuszczowe omega-9:11.97
Kwas oleinowy 18:1 (n-9):11.97 g
16:1 niezróżnicowanych:0.62 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone:2.11 g
18:2 niezróżnicowanych:2.03 g
18:3 niezróżnicowanych:0.02 g
Kwasy tłuszczowe omega-3:0.06
Kwas eicosatetraenoic (eta) 20:4 (n-3):0.06 g

Puste autorytety medyków środowiskowych , są
główną przyczyną tego, że ludzkość stoi w miejscu z
WIEDZĄ, zarówno o zdrowotnym oddziaływaniu
żywienia niskowęglowodanowego, jak i nie mniej
ważnej dostawie do żywych komórek-żywej
wody..Taki „autorytet” lekarski będzie zawsze
surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku. To, co
dzieje się (nie tylko) u nas, w kwestii odżywiania i
picia u większości przedwcześnie i niepotrzebnie
schorowanych ludzi, można określić
neośredniowieczem. Jak inaczej rozumieć np. ustawy,
dopuszczające do handlu i picia składniki
kancerogenne zawarte w wodzie dopuszczonej do
spożycia dla ludności. ( patrz książka autorstwa dr
inż. Barbary Mikołajczak-do pobrania)…

 

 

Budowa-komórki-na-www

 

FOT.3-powyżej
Opis mechanizmu przenikania ujemnych
cząsteczek wodoru do warstw lipidowych komórki
i do wnętrza komórki
mitochondrium,produkującego energię – ATP.
Bardzo szkodliwy wolne rodniki tlenowe
HYDROKSYLOWE i ich SKUTECZNE
unieszkodliwiane już w mitochondriach.

Tylko pijąc regularnie, idealnie czystą wodę
zawierającą dodatkowe ujemne cząsteczki wodoru,
pozyskane w wyniku elektrolizy z Generatora GM,
dochodzi do zakumulowania go na dłuższy czas w
warstwie lipidowej błon komórkowych, dokładnie w
miejscu wytwarzania HYDROKSYLI w
MITOCHONDRIACH i tylko WODÓR może do nich
przeniknąć. Czego nie dokonają tam żadne z
przereklamowanych antyoksydantów. Wodór w
tych obszarach jest praktycznie uwięziony i nie
wchodzi i w reakcje z komórkami. Może z nich
praktycznie tylko zniknąć , poprzez połączenie
tylko i wyłącznie z Rodnikami Tlenowymi
Hydroksylowymi.. zamieniając się w czystą wodę
o ujemnym potencjale Redox, dodatkowo
nawadniając od wewnątrz komórki, zamiast je
bombardować dziesiątki tysięcy razy na dobę jak
czynią to Hydroksyle we wszystkich komórkach
organizmów u ludzi pozbawianych ochrony
wodorowej. Nie ma możliwości odzyskania zdrowia ,
stosując NADAL styl życia który je (z)niszczy(ł) !!!
Ukazany jest tu ochronny wpływ wodoru
cząsteczkowego na cytoplazmę i mitochondrialne
DNA-po wprowadzeniu wodoru pod postacią
zredukowanej wody nasyconej wodorem lub
specjalnej mieszanki oddechowej,jako selektywnego
ANTYOKSYDANTU.Zostaje w ten sposób
ZATRZYMANE wolnorodnikowe niszczenie struktur
wewnątrzkomórkowych.Wodór (ten)dodatkowo
uszczelnia błony MITOCHONDRIALNE . Około 5%
wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH
wymyka się , dostając się do
CYTOPLAZMY,otaczającej
MITOCHONDRIA,dokonując w niej dzieła
(z)NISZCZENIA.Tendencja ta- wydzielania się
HYDROKSYLI nasila się
kilkudziesięciokrotnie,niestety- w chorobach. I niszczy
to metabolizm komórki ,doprowadzając do ciężkich
powikłań.A w samych MITOCHONDRIACH rodniki te
uszkadzają nić DNA . I TO jest punkt wyjścia do
rozwoju…NOWOTWORU. Wolny rodnik tlenowy
HYDROKSYLOWY jest wytwarzany w
wielkich ilościach przez nasze białe ciałka krwi,w
odpowiedzi na pojawienie się
bakterii(zakwasów)chorobotwórczych w celu ich
(z)niszczenia.Ogromna jest sila niszczące tego
rodnika HYDROKSYLOWEGO.
Poza niszczącymi rodnikami hydroksylowymi w
ustroju istnieją i są stale fizjologicznie wytwarzane
jeszcze inne REAKTYWNE formy TLENU ,które
pełnią funkcję ochronną przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI.A są nimi -nadtlenek wodoru-
H202 i tlenek azotu-NO.W chorobach szczelność
błony mitochondrialnej ulega obniżeniu;
spowodowane to jest niedostateczną ilością
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych . Powoduje
to,iż więcej niż 5% rodn. hydroksylowych przechodzi
do CYTOPLAZMY , a ich siła niszcząca jest wtedy
WIELOKROTNIE większa.,co daje co rusz nowe
objawy chorobowe.Tych wolnych
rodn.HYDROKSYLOWYCH jest najwięcej w okolicach
mitochondriów ; najbardziej uszkadzają one struktury
cytoplazmy znajdującej się w bezpośredniej bliskości
mitochondriów.
Przed odkryciem właściwości SELEKTYWNIE
chroniącego cytoplazmę WODORU
CZĄSTECZKOWEGO ,by temu(jakoś) zapobiec
,zalecano(i zaleca się NADAL!!!) dostarczać w
pożywieniu witamin i różnych substancji
ANTYOKSYDACYJNYCH,mających na celu
neutralizację HYDROKSYLI.
ANTYOKSYDANTY,przebywając czasowo w trawiącej
je CYTOPLAŻMIE ,mogą neutralizować rodniki
hydroksylowe,dostarczając rodnikowi ,jako reduktor
WODÓR ATOMOWY .Substancje te(antyoksydanty
roślinne) neutralizują również,NIESTETY-te
pozytywne rodniki tlenowe ,niosące mniejsze porcje
energii, a odgrywające znaczącą rolę w chronieniu
CYTOPLAZMY przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI -ZABÓJCAMI!!.(KILLERAMI!!!)
WĄTPLIWĄ cechą WSZYSTKICH antyoksydantów
jest to,że na końcu swoich przemian , dostarczają
one wodór jako reduktor dla rodnika tlenowego i…
same stają się UTLENIACZAMI-tworząc
nowe..hydroksyle..
Wypijana woda wodociągowa,-czy butelkowana
,nazwana „mineralną” lub osmotyczna, ,nie
ochronią lipidowej błony komórkowej i nie
(z)neutralizują tlenowych HYDROHSYLI. Same,po
niepełnym nawodnieniu komórki,gdy zrzucą w
niej niesionę z sobą zanieczyszczeni
chemiczne,staną się UITLENIACZAMI!!!-tworząc
kolejne HYDROKSYLE,zamiast je wymiatać z
komórki..
Wodór jest najdoskonalszym antyoksydantem –
neutralizuje
najgroźniejsze dla ludzkiego organizmu rodniki
hydroksylowe.
W przeciwieństwie do innych znanych
antyoksydantów wodór
nie powoduje działań ubocznych i nie obciąża
organizmu.
Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi się
dokładnie
tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, to znaczy w
warstwie
lipidowej błon komórkowych.

NIEPŁODNOŚĆ jest ULECZALNA Naturalnym Poczęciem . CUKRZYCA STOP

Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne.

Bez Cukrzycy

NATURALNE POCZĘCIE ZDROWEGO DZIECKA, POLSKĄ I…NAJTAŃSZĄ ALTERATYWĄ RODZICÓW NAPRZECIW IN-VITRO I NAPROTECHNOLOGII„Nie warto (z)rezygnować z roli NATURALNEGO RODZICA, bo nie ma nic na świecie piękniejszego jak przepełnione miłością oczy WASZEGO dziecka skierowane w WASZĄ stronę”. Celem przedstawienia uczestnikom Debaty WIEDZY o tym, jak spełnić- wydawałoby się odległe marzenia ,aby zostać RODZICAMI własnego naturalnie poczętego dziecka, stosując Czystą i Zdrową Wodę… :-)) , w powiązaniu z Żywieniem Niskowęglowodanowym. Dzięki temu systemowi, od lat oczekujące bezskutecznie potomka pary, otrzymują w REALU sprawdzone i sprzyjające warunki na urodzenie ZDROWEGO DZIECKA, ustalając wcześniej PRZYCZYNY niepłodności i w sposób naturalny, bez użycia chemicznych protez farmacji przyczyny te eliminując..poprzez naturalne poczęcie, aktualnie jedynie u nas. I rodzą zdrowe dzieci…

Dotyczy realnego rozwiązania PRZYCZYN ponad 30 % NIEPŁODNYCH małżeństw w Polsce, tj. 3 i pół miliona…Często po latach bezskutecznych prób i oczekiwań , oraz bez konieczności poddawania się bardzo kosztownej” inseminacji” metodą In- Vitro. WSZYSTKIE PROCESY w organizmie, w tym także wytwarzanie HORMONÓW i gospodarka hormonalna organizmu Kobiety, są sterowane odpowiednim ODŻYWIANIEM. m.in żółtkami jajek w ilości 6 do 10 dziennie w zbilansowanej diecie ,z właściwą -graniczoną kryteriami ilością pozostałych białek ,również (od)zwierzęcych. bez używania suplementów i aptecznych, drogich medykamentów.

(S)powoduje to uruchomienie w organiźmie kobiety samoczynne wytwarzanie hormonów i idealną regulację dotychczas od lat zakłóconej gospodarki wydzielania i pracy zsynchronizowanej wzajemnie gruczołów dokrewnych, tj. utrzymanie właściwego poziomu wydzielania wszystkich tych gruczołów, czyli tarczycy , przysadki , jajników, trzustki . nadnerczy, grasicy na podobnym poziomie. Wtedy w organizmie (za)panuje równowaga hormonalna.

To właśnie obniżony poziom estrogenów i progesteronu sprawi(a)ł ,że pomału i stopniowo usta(wa)ła czynność jajników ,które przestały produkować rozrodcze komórki jajowe..

To z kolei (s)powodowało (główna PRZYCZYNA!!!) niemożność zajścia w ciążę, lub PRZEDWCZESNĄ!!!…menopauzę… Cały dalszy wywód również..panów dotyczy.

Wydzielanie hormonów przez gruczoły powiązane jest ze sobą wzajemnie. Dzieje się to na zasadzie sprzężenia zwrotnego .

.Zwiększone wydzielanie jednego gruczołu powoduje zahamowanie czynności innego i odwrotnie..

Królową wszystkich gruczołów jest przysadka mózgowa. Wydzielanie przysadki pobudza do pracy inne gruczoły , a z kolei nadmierne wydzielanie hormonów obwodowych sprawia ,że praca przysadki ulega zahamowaniu. Jeżeli teraz pod wpływem diety dojdzie do stale utrzymującego się nadmiaru jakiegoś hormonu, to poziom całej gamy innych hormonów w organizmie musi ulec obniżeniu. I w tym mechanizmie wywołanym przez zjadanie nadmiernej ilości białek i w szczególności WĘGLOWODANÓW trwale wymuszony wysoki poziom INSULINY działa hamująco na inne gruczoły..i (s)powoduje jednocześnie ustawanie czynności..jajników u kobiet, w wieku nawet 30-tu lat.. W rzeczywistości towarzyszy ona początkom cukrzycy. Duże wydzielanie INSULINY działa także blokująco na GRUCZOŁY PŁCIOWE, powodując obniżenie wydzielania HORMONÓW PŁCIOWYCH przez jajniki( problem dotyczy ponad 3 i pół miloona niepłodnych) estrogenu, progesteronu i testosteronu .To pierwsza i GŁOWNA PRZYCZYNA NIEPŁODNOŚCI kobiet.

Estrogen i progesteron, aby mogły powstawać w jajnikach, niezbędny jest dla nich szkielet biochemiczny , którym jest bardzo cenny dla organizmu związek ,którym jest CHOLERSTEROL. I w tym momencie należy się niski pokłon „jajkom z OVOCURY”Pana prof. Trziszki. W hodowli masowej jaja kur karmionych kukurydzą, soją czy pszenicą, prawie w ogóle nie zawierają tłuszczów omega 3 , natomiast w nadmiarze omega 6. Wynikająca z tego patologiczna nierównowaga w dostarczanych do organizmu kobiety żółtkach kupowanych w (mas)marketach , wynosząca 1:15 a nawet 1:40 z patologoczną przewagą omega 6. To gwarantuje stany zapalne nie tylko w jajnikach kobiety..Jaja kupione z wiejskiego gospodarstwa od kury na wybiegu, bardziej gwarantują stosunek 1:1. A tymczasem powszechnie lansuje się dla kobiet diety pozbawiONE TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH..i obniżanie – jak największe poziomu cholestrolu całkowitego. Czyli działanie przeciwne do biologii organizmu kobiety, który pozbawiony cholesterolu w dostatecznej ilości , przestaje produkować hormony niezbędne do zachowania zdrowia i…przedłużenia młodośCi. Dodatkowo duże spożycie węglowodanów , (s)powoduje wysokie wytwarzanie insuliny!!!! I tym sposobem organizmy klku milionów kobiet(nie tylko) w Polsce, potrafią sobie SAME PORADZIĆ z niepłodnością, wcześniej latami całymi „leczoną ” nadmiarem węglowodanów. Tym samym, cząstkowo chociaż, ze względu na obowiązujące tu skróty myślowe, mam nadzieję, że spełniliśmy wymogi czterech wyżej wym. punktów..
1) Najbardziej NIEDOCENIONYMI ze składników są żółtka odpowiednio karmionych „Ovych-Kur”
2)Najbardziej szkodliwymi ze składników diety, szczególnie NIEPŁODNYCH (3.500.000 )par są WĘGLOWODANY, szczególnie (owoce-jabłuszka)z fruktozą.
3)TAK, istnieje DIETA IDEALNA, w szczególności oparta na zbilansowaną ilości białek pochodzącą z żółtek jaj i z najlepszego z nich tłuszczu. plus masło i śmietana od krowy, która podobnie jak ova -kura ekologiczna, ma możliwość zjedzenia trawy, szczególnie bogatej w kwasy tłuszczowe .omega 3…
4)Wykazano powyżej,nie wyczerpując nawet skrawka zagadnienia, że odpowiadając na punkt 4 -ty o „Prozdrowotnych składnikach żywienia”. (Czy)li istnieje możliwość obniżenia częstości występowania chorób”.. Powyżej ukazano, praktykowany przez nas w REALU , program, który może zakończyć PANDEMIĘ (nie tylko) NIEPLODNOŚCI (i nie tylko) w naszym kraju… Nasza Rzeczpospolita Polska, ma szansę .Pani Prezes, stać się Liderem, w bardzo krótkim czasie, w leczeniu innych narastających Pandemii, wynikłych ze spożywania- pkt.2 :”Składników najbardziej szkodliwych” To tyle, jeśli chodzi o „Naturalne Poczęcia”

In-Vitro, jako procedury sztucznie wspomaganego rozrodu, które nie leczą WCALE NIEPŁODNOŚCI..; nie są działaniem leczniczym, jak to nam Polakom kłamliwie zasugerowano, już w samym jej tytule. To kłamstwo medyczne!!!. ŻADNA z ogromnej liczby wykonanych procedur inseminacji – w świecie powyżej 50 milionów , w Polsce ok. pół miliona, NIGDY nie spowodowała WYLECZENIA, ani JEDNEJ BEZPOŁODNEJ kobiety, ani jednego bezpłodnego mężczyzny, ani JEDNEJ BEZPŁODNEJ PARY. Czy (S)twórcy i użytkownicy tego kłamstwa medycznego wyjaśniają je potencjalnym kandydatom na rodziców sztucznie wytworzONYCH dzieci??..Czy wiedzą o zawsze dokonywanej selekcji (już) ludzi , pod mikroskopem, czasem KILKAKROTNEJ…Czy to Polska jest autorem stworzonego PRAWA?.., które pozwala LEKARZOM??..zabijać LUDZI , wskazanych (pod mikroskopem)w zarodkowym stadium życia, przez placówki tę inseminację in-Vitro wykonujące??..To są ,jeśli do nich dojdzie ciąże największego ryzyka…”Lekarze „muszą uśmiercić średnio 10-ro wytworzonych dzieci, aby jedno z nich miało szanse , przeżyć w łonie matki przez 9 miesięcy. 9 na 10 udanych zapłodnień będzie poronione, bo zakwaszone organizmy żle odżywiających się , chorych i niepłodnych matek, od pierwszej wizyty są na „dzień dobry” szprycowane aptecznymi hormonami…

W metodzie-naszej „Naturalne Poczęcia” nie ma poronień, i ciąże są bezpieczne aż do rozwiązania, a mamy rodzą ZDROWE DZIECI…

Koszty finansowe in-Vitro.

Umieszczenie w macicy chorej kobiety, nieprzygotowanej na ciążę, 2-3 wyselekcjonowanych zarodków kosztuje Budżet Naszego Rządu 10.000 – 18.000 PLN. Kwoty podane przeze mnie dotyczą tylko jednej próby.. W przypadku niepowodzenia należy je pomnożyć przez ilość podjętych prób. Nawet, gdy uda się osiągnąć zapłodnienie, utrzymanie ciąży w zakwaszonym i nie dostosowanym właściwie pożywieniem (białka..), dla ponad 90% par utrzymanie ciąży , czyli rozwinięcie w łonie matki silnego zdrowego potomka jest NIEOSIĄGALNE..
Te doświadczalne próby kosztowały nas wszystkich Polaków przez ostatnie 2 lata 400 milionów złotych. Udało się zainseminować ok.25.000 kobiet, z czego urodziło sie ponad 2.200 dzieci , w 60 % ze schorzeniami, których dalsze koszty leczenia poniesie nasze biedne Państwo, czyli wszyscy my…

Koszty metodą „Naturalnego Poczęcia”.
Nie ponosi ich w ogóle Budżet. Koszty odpowiedniego WYŻYWIENIA , regulującego wspaniale do z górą trzech miesięcy (chorą od lat)gospodarkę hormonalną kobiety, ponosi tylko para „starająca się” o potomka. Przy spożyciu przeciętnie w bilansie miesięcznym około 200 -w 80% samych żółtek jaj, plus w odpowiednią ilość tłuszczu około 150- 200 gram dziennie, koszty uregulowania gospodarki hormonalnej ponosi kobieta -około 400 – 450 zł / miesięcznie.. Nie muszę tu dodawać, jak WAŻNĄ ROLĘ w jajnikach, chociażby odegra przez cały czas, spożywany CHOLESTEROL, zawarty w ŻÓŁTKACH (właściwych) jajek- niechby 2 tysiące mg /dziennie. Po 3-ch miesiącach, organizm kobiety ,zasilany codziennie najodpowiedniejszym paliwem, bo TŁUSZCZEM pełnowartościowym , pochodzącym z kurzych jaj, oraz przyswojonymi w ciągu 20 minut w 100% kompletem aminokwasów , mikroelementów i witamin, bez Żadnych aptecznych, tu kompltnie niepotrzebnych suplementów, jest w pełni ZREGONEROWANY i gotowy na podjęcie „starań” o nowego członka RODZINY, czyli WŁASNEGO dzidziusia…bezproblemowo. Dzieci zdrowe, to nasz Skarb Narodowy… Również dla małżeństw , które się nie poddały i nie zrezygnowały w wieku nawet…50 lat plus.. I co najważniejsze?.. To przyszli , dotąd niepłodni RODZICE w tym „momencie” są zaangażowani BEZPOŚREDNIO w akt (s)tworzenia NOWEGO ŻYCIA. Metoda nasza przypomina naprotechnologię, i co istotne – bardzo znacznie jest od niej tańsza i SKUTECZNIEJSZA, bo oscyluje w granicach 90% , a ciąże przebiegają bez niepotrzebnych poronień.. Kobiety bez problemów znoszą ciążę , a potem (u)rodzą zdrowe dziecko , nawet w wieku 50 lat+.

Sił witalnych człowieka nie próbuj(MY) więc przywracać ( mocą sejmowej Ustawy) podając mu chemiczne protezy IN-VITRO!!!), lecz traktując problem naturalnie,

Dalsza część skrótowego opracowania nt. likwidowania PRZYCZYN ZAKWASZANIA ORGANIZMU i wynikłych z tego wieloletnich (uznawanych za dożywotnie..)Pandemi ; 3.500.000 niepłodnych par , nadwagi połowy populacji , 3.500.000 cukrzyków, 5.200.000 stanu przedcukrzycowego, narastające przypadki (nieuleczalnej?..) miażdżycy i chorób ukladu krążenia 18 milionów populacji..
PRZYCZYNIA się do w. wymienionych nadmiar zjadanych węglowodanów w zaleceniach lekarskich i DIETETYCZNYCH , co w konsekwencji wywołuje nadmiar zalewającej go insuliny, powodując zakwaszenie całego organizmu . Stosowanie się(nawet ZDROWYCH jeszcze MŁODYCH Polaków) do tych zaleceń stanowić będzie PRZYCZYNĘ GŁÓWNĄ rozlegulowania pięciu gruczołów dorewnych, u kolejnych „leczonych”, powiększając i tak już PANDEMICZNE konsekwencje wymione pokrótce w pierwszej części mojego skrótu myślowego, skierowanego do Sz. Pani Prezes ..(tyle uzupełnienia pkt. 2 , spełniającego naszym zdaniem wymogi zaprezentowania „składników diety dla Polaków najbardziej szkodliwych”
Stosując odpowiedni system Żywienia , w połączeniu z unikatową wodą alkaliczną o wysokiej zasadowości pH 8 – 9,5 i Red-OXie minus – 515 mV,oraz ppm 00.00 dajemy tym samym przyszłej mamie niespotykane gdzie indziej warunki i szanse na naturalne poczęcie dziecka. I właśnie ta unikatowa woda, krystalicznie czysta, całkowicie pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń chemicznych, wspomaga od samego początku procesy naturalnego poczęcia , likwidując stany zapalne, które byly wywołane w organiżmie usiłującej wcześniej bezskutecznie posiąść potomka – zakwaszeniem całego organizmu.

A więc Cukrzyca jest ULECZALNA !

Przyczyną każdej cukrzycy, jak sama nazwa wskazuje, jest cukier. Ten z cukru , miodu, jabłek , soków owocowych , mąki pszennej czy ziemniaczanej , ryżu, chleba, bułek, czy ciastek.Mechanizm obrony przed cukrem, którego tkanki i narządy człowieka po prostu nie chcą , jest inny w cukrzycy typu Iniż w cukrzycy typu II . Ale SKUTKI obu rodzajów cukrzyc są podobne. Organizm nie chce cukru i nie chce podawanej mu w zastrykach INSULINY, podobnie, jak nie chciał insuliny wytwarzanej przez własną trzustkę. Broni się przed nią jak może – wytwarza przeciw niej przeciwciała , które ją (z)niszczą.

Za każdym razem tu podawana INSULINA , nie leczy, lecz tylko zbija NADMIAR cukru, w konsekwencji nadmiaru wcześniej zjedzonych ,i zaleconych przez „lekarzy”-diabetologów jako metoda leczenia cukrzycy przez spożywania..cukrów. A wystarczyło wcześniej nie (z)jeśc tego cukru, i nie byłoby potrzeby szprycy z INSULINY. Niby proste, ale trzeba jakich studiów??!, żeby o tym nie wiedzieć?..A wystarczy(ło) TYLKO wcześniej odstawić (proponowane)WĘGLOWODANY i nie ma potrzeby stosowania statyn, ani insulin. Uznane za PANDEMICZNIE NIEULECZLNE, MUSZĄ ZACZĄC się cofać, i to w krótkim czasie. A jak jest w REALU?..

Oto wyniki WYNIKI (owoce) „wysiłków’ podejmowanych przez medyków-diabetologów od roku 1975 w walce z:
1) Cukrzycą- rok 1975 chorych : 15.400
2006 chorych : 960.000
2015 chorych :3.500.000, doszło jeszcze za ten czas „leczenia” 5.200.000 ze stanem STWIERDZONYM- przedcukrzycowym..

Narzuca sie samo pytanie ; dlaczego Statystycy medyczni nie podają ilości wyleczonych w ciągu roku cukrzyków??..Czy są chorzy na cukrzycę diabetolodzy, którzy stosowanymi na swoich pacjentach metodami „leczenia” do końca życia, sami się całkowicie wyleczyli z cukrzycy??..
Czy jest kiku chociaż takich, którzy pokazać mogą tymi węglowodanami i insuliną trwale wyleczonego cukrzyka??..
Powyżej pokazano, tragiczną konsekwencję tego, że błędy (nie tylko) żywieniowe i w innych dziedzinach leczenia medycznych „autorytetów” zostały schorowanemu naszemu społeczeństwu ”

Podejście współczesnej medycyny do tematu cukrzycy jest (o)błędne już od momentu podejrzenia choroby, poprzez diagnostykę, aż do leczenia. Zalecane dla lekarzy postępowanie w cukrzycy od początku wskazuje na niezrozumienie jej istoty oraz zawiera bardzo dużo sprzeczności. Istnieją, jak wiemy utarte schematy postępowania, którymi posługują się diabetolodzy, a odejście od nich wydaje się niemożliwe, ponieważ są przekazywane z pokolenia na pokolenie lekarzy, i uchodzą obecnie za aksjomaty. Standardy są tak silnie zakorzenione w postępowaniu medycznym, że wykroczenie poza ich normy jest postrzegane jako błąd lekarski, nawet jeśli nie służą one pacjentowi.

W takiej sytuacji zmiana postępowania wobec chorych nastąpić nie może i rozwiązania społecznego problemu cukrzycy nie należy się prędko spodziewać. Sytuacja dodatkowa jest tym gorsza, że we współczesnej medycynie kluczową rolę odgrywa stanowisko autorytetów naukowych, które z gruntu jest nie do podważenia. Niejednokrotnie w dyskusji naukowej lub merytorycznej, przy braku argumentów rzeczowych, słyszy się stwierdzenie „…ale przecież profesor….tu pada nazwisko…..twierdzi, że…”, albo „…stanowisko PAN jest następujące…”. Zwykle zdania takie kończą dyskusję, traktujemy bowiem uznane autorytety jak wyrocznię ..

Brak nawet chęci zrozumienia istoty choroby uniemożliwia medykom akademickim skuteczne jej leczenie. Obecne standardy przewidują leczenie najpierw przy pomocy środków zwiększających wrażliwość na insulinę (pochodne biguanidowe) oraz zwiększające wydzielanie insuliny (pochodne sulfonylomocznika), a następnie podawanie insuliny a „leczenie”, jak wiadomo, trwa do końca życia… W diecie chorych, węglowodany maja stanowić około 50-60% zapotrzebowania energetycznego. Właśnie to ostatnie zalecenie jest swoistą pułapką, która wpędza chorego w „błędne koło”. Spożycie dużych ilości węglowodanów wymusza zwiększenie zapotrzebowania na insulinę we krwi, co zmusza chorego do spożywania węglowodanów, aby nie dopuścić do hipoglikemii. Częściowo zapobiec temu mają leki hamujące wchłanianie glukozy, np. inhibitory Îą-glukozydazy (akarboza i migitol) oraz zalecenie jedzenia cukrów złożonych. Z doświadczenie wiemy, że udaję się to osiągnąć jedynie w pierwszych fazach choroby i to nie zawsze. Aby móc prawidłowo i skutecznie leczyć cukrzycę, należy w pierwszej kolejności zrozumieć patomechanizm jej powstawania, którego podłoże jest czysto ekologiczne. Na cukrzycę typu II chorują osoby o określonych upodobaniach kulinarnych, które lubią dużo i dobrze zjeść. Dieta takich osób składa się zarówno z produktów zwierzęcych , tłustych mięs, jak i roślinnych i produktów mącznych i owocowych. Dostarczają oni około 40% energii ze zjadanych tłuszczów i podobnie z węglowodanów. Ponieważ wolne kwasy tłuszczowe są wykorzystywane preferencyjnie przez większość tkanek, to pokrywają one prawie całe zapotrzebowanie na energię. Cukry natomiast przetwarzane są przy udziale insuliny na materiały zapasowe. Z tej przyczyny, jeszcze przed wystąpieniem pełnoobjawowej choroby, mamy do czynienia z hiperinsulinemią. Utrzymujący się podwyższony poziom insuliny we krwi (s)powoduje częste niedocukrzenia, nie dopuszczając jeszcze do znacznych wzrostów glikemii. Objawia się to napadami wilczego głodu w 2-3 godziny po posiłku, czyli na szczycie działania endogennej insuliny. Zazwyczaj choroba zostaje wykryta w 2 jej etapie, kiedy to mimo wysokiego stężenia tego hormonu, wzrasta poziom glukozy we krwi, dając już charakterystyczne objawy (częstomocz, pragnienie, wzmożoną potliwość).

Tak więc w tym czasie mamy wysoki poziom zarówno glukozy jak i insuliny . Początkowo możliwa jest stabilizacja glikemii pochodnymi sulfonylomocznika, następnie włączyć trzeba (ze wzrostem oporności tkanek) biguanidy. Po kilku, kilkunastu latach trwania choroby poziom endogennej insuliny ulega obniżeniu, co pociąga za sobą stałą hiperglikemię. Jest to spowodowane wyczerpaniem się możliwości kompensacyjnych komórek β wysp trzustki. Na tym (trzecim) etapie możliwa jest jedynie insulinoterapia. Czwartą fazą choroby, do której nie zawsze dochodzi, jest uruchomienie odpowiedzi immunologicznej przeciwko podawanej insulinie. Sygnałem, że doszło do takiej sytuacji jest raptowne zwiększenie zapotrzebowania na ten hormon. Mechanizmem napędzającym rozwój choroby jest oczywiście spożywanie dużych ilości węglowodanów, co jest jednym z zaleceń leczniczych…

Chorym zaleca się oczywiście redukcję masy ciała, ale jest to prawie niemożliwe przy zalecanej diecie, ze względu na silne działanie anaboliczne insuliny, która, jak wiadomo, bardzo przyspiesza lipogenezę. Najprostszym i oczywistym rozwiązanie wydaje się być ograniczenie spożycia węglowodanów przez diabetyków, co wynika z powyższych analiz. Mimo to, węglowodany mają dla chorych stanowić główne źródło energii. Przed wprowadzeniem leków hipoglikemizujących, w leczeniu obowiązywała zasada maksymalnej redukcji cukrów w diecie….

U wszystkich osób dotkniętych cukrzycą daje się natomiast stwierdzić przeciwciała przeciwko komórkom wysp trzustki produkującym insulinę, co kwalifikuje ją do osób z autoagresji. Przeciwciała występują we krwi przed wystąpieniem pierwszych objawów lub na początku choroby.

Spożywanie bardzo dużej ilości węglowodanów wymusza na organizmie produkcję i wydzielanie z trzustki zbyt dużych ilości insuliny, aby utrzymać poziom glukozy w bezpiecznych granicach. Fabrykami insuliny są tzw. komórki beta, które przy wzmożonym wydzielaniu insuliny są rozpoznawane przez układ odpornościowy jako wadliwe i niszczone przez przeciwciała. Gdy dojdzie już prawie do całkowitego zniszczenia wysp trzustki, poziom przeciwciał spada. W tym czasie chory posiada zbyt mało własnej insuliny, aby pokryć zapotrzebowanie i musi przyjmować insulinę z zewnątrz. Przy diecie cukrzycowej zapotrzebowanie na ten hormon wynosi ok. 0,5 jednostki na kg masy ciała. Dieta cukrzycowa oparta na węglowodanach jest swego rodzaju pułapką dla chorych, ponieważ z jednej strony zmusza pacjenta do przyjmowania insuliny, z drugiej natomiast przyjmując insulinę trzeba spożywać cukry, aby nie dopuścić do zbytniego spadku poziomu glukozy we krwi. Po kilku- kilkunastu latach trwania choroby, często dochodzi do ponownego uruchomienia układu autoimmunologicznego, tym razem przeciwko podawanej z zewnątrz insulinie, ponieważ jej poziom we krwi jest zbyt wysoki. Wtedy konieczne staje się zwiększenie ilości przyjmowanej insuliny do ok. 1 jednostki na kg masy ciała, ponieważ część z niej jest szybko niszczona i nie zdąży zadziałać. W tym czasie nieskuteczna jest również insulina długo działająca, gdyż ulega rozłożeniu przed szczytem działania. Obecnie problem ten częściowo mogą rozwiązywać pompy insulinowe, jednak nie dają one zazwyczaj pełnej stabilizacji glikemii, ze względu na stosowaną dietę. Przed wprowadzeniem insuliny do leczenia, zalecenia dietetyczne były dla chorych zupełnie inne – stosowano żywienie z radykalnym ograniczeniem węglowodanów, co w części przypadków powodowało poprawę

Insulina przez długi czas przyjmowana w zastrzykach działa slabo., bo jest rozkladana w organiżmie ludzkim przez przeciwciala. . Trzeba więc z czasem zwiększać ilość podawanej insuliny do 100 a nawet 200jedn na dobę . I nadal na cukrzycę chorować…
A wystarczyło TYLKO ODSTAWIĆ NADMIAR WEGLOWODANOW …

Nawyki żywieniowe a choroby człowieka.
Prozdrowotne składniki żywności.

1. Który ze składników pokarmowych jest najbardziej niedoceniany?

2. Który ze składników diety Polaków jest najbardziej szkodliwy?

3. Czy istnieje dieta idealna?

4. Czy istnieje możliwość obniżenia częstości występowania chorób cywilizacyjnych odpowiednią dietą?

Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne. „NATURALNE POCZĘCIE ZDROWEGO DZIECKA, POLSKĄ I…NAJTAŃSZĄ ALTERATYWĄ RODZICÓW NAPRZECIW IN-VITRO I NAPROTECHNOLOGII „Nie warto (z)rezygnować z roli NATURALNEGO RODZICA, bo nie ma nic na świecie piękniejszego jak przepełnione miłością oczy WASZEGO dziecka skierowane w WASZĄ stronę”. Celem przedstawienia uczestnikom Debaty WIEDZY o tym, jak spełnić- wydawałoby się odległe marzenia ,aby zostać RODZICAMI własnego naturalnie poczętego dziecka, stosując Czystą i Zdrową Wodę… :-)) , w powiązaniu z Żywieniem Niskowęglowodanowym. Dzięki temu systemowi, od lat oczekujące bezskutecznie potomka pary, otrzymują w REALU sprawdzone i sprzyjające warunki na urodzenie ZDROWEGO DZIECKA, ustalając wcześniej PRZYCZYNY niepłodności i w sposób naturalny, bez użycia chemicznych protez farmacji przyczyny te eliminując..poprzez naturalne poczęcie, aktualnie jedynie u nas. I rodzą zdrowe dzieci…

Dotyczy realnego rozwiązania PRZYCZYN ponad 30 % NIEPŁODNYCH małżeństw w Polsce, tj. 3 i pół miliona…Często po latach bezskutecznych prób i oczekiwań , oraz bez konieczności poddawania się bardzo kosztownej” inseminacji” metodą In- Vitro. WSZYSTKIE PROCESY w organizmie, w tym także wytwarzanie HORMONÓW i gospodarka hormonalna organizmu Kobiety, są sterowane odpowiednim ODŻYWIANIEM. m.in żółtkami jajek w ilości 6 do 10 dziennie w zbilansowanej diecie ,z właściwą -graniczoną kryteriami ilością pozostałych białek ,również (od)zwierzęcych. bez używania suplementów i aptecznych, drogich medykamentów.

(S)powoduje to uruchomienie w organiźmie kobiety samoczynne wytwarzanie hormonów i idealną regulację dotychczas od lat zakłóconej gospodarki wydzielania i pracy zsynchronizowanej wzajemnie gruczołów dokrewnych, tj. utrzymanie właściwego poziomu wydzielania wszystkich tych gruczołów, czyli tarczycy , przysadki , jajników, trzustki . nadnerczy, grasicy na podobnym poziomie. Wtedy w organizmie (za)panuje równowaga hormonalna.

To właśnie obniżony poziom estrogenów i progesteronu sprawi(a)ł ,że pomału i stopniowo usta(wa)ła czynność jajników ,które przestały produkować rozrodcze komórki jajowe..

To z kolei (s)powodowało (główna PRZYCZYNA!!!) niemożność zajścia w ciążę, lub PRZEDWCZESNĄ!!!…menopauzę… Cały dalszy wywód również..panów dotyczy.

Wydzielanie hormonów przez gruczoły powiązane jest ze sobą wzajemnie. Dzieje się to na zasadzie sprzężenia zwrotnego .

.Zwiększone wydzielanie jednego gruczołu powoduje zahamowanie czynności innego i odwrotnie..

Królową wszystkich gruczołów jest przysadka mózgowa. Wydzielanie przysadki pobudza do pracy inne gruczoły , a z kolei nadmierne wydzielanie hormonów obwodowych sprawia ,że praca przysadki ulega zahamowaniu. Jeżeli teraz pod wpływem diety dojdzie do stale utrzymującego się nadmiaru jakiegoś hormonu, to poziom całej gamy innych hormonów w organizmie musi ulec obniżeniu. I w tym mechanizmie wywołanym przez zjadanie nadmiernej ilości białek i w szczególności WĘGLOWODANÓW trwale wymuszony wysoki poziom INSULINY działa hamująco na inne gruczoły..i (s)powoduje jednocześnie ustawanie czynności..jajników u kobiet, w wieku nawet 30-tu lat.. W rzeczywistości towarzyszy ona początkom cukrzycy. Duże wydzielanie INSULINY działa także blokująco na GRUCZOŁY PŁCIOWE, powodując obniżenie wydzielania HORMONÓW PŁCIOWYCH przez jajniki( problem dotyczy ponad 3 i pół miloona niepłodnych) estrogenu, progesteronu i testosteronu .To pierwsza i GŁOWNA PRZYCZYNA NIEPŁODNOŚCI kobiet.

Estrogen i progesteron, aby mogły powstawać w jajnikach, niezbędny jest dla nich szkielet biochemiczny , którym jest bardzo cenny dla organizmu związek ,którym jest CHOLERSTEROL. I w tym momencie należy się niski pokłon „jajkom z OVOCURY”Pana prof. Trziszki. W hodowli masowej jaja kur karmionych kukurydzą, soją czy pszenicą, prawie w ogóle nie zawierają tłuszczów omega 3 , natomiast w nadmiarze omega 6. Wynikająca z tego patologiczna nierównowaga w dostarczanych do organizmu kobiety żółtkach kupowanych w (mas)marketach , wynosząca 1:15 a nawet 1:40 z patologoczną przewagą omega 6. To gwarantuje stany zapalne nie tylko w jajnikach kobiety..Jaja kupione z wiejskiego gospodarstwa od kury na wybiegu, bardziej gwarantują stosunek 1:1. A tymczasem powszechnie lansuje się dla kobiet diety pozbawiONE TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH..i obniżanie – jak największe poziomu cholestrolu całkowitego. Czyli działanie przeciwne do biologii organizmu kobiety, który pozbawiony cholesterolu w dostatecznej ilości , przestaje produkować hormony niezbędne do zachowania zdrowia i…przedłużenia młodośCi. Dodatkowo duże spożycie węglowodanów , (s)powoduje wysokie wytwarzanie insuliny!!!! I tym sposobem organizmy klku milionów kobiet(nie tylko) w Polsce, potrafią sobie SAME PORADZIĆ z niepłodnością, wcześniej latami całymi „leczoną ” nadmiarem węglowodanów. Tym samym, cząstkowo chociaż, ze względu na obowiązujące tu skróty myślowe, mam nadzieję, że spełniliśmy wymogi czterech wyżej wym. punktów..

1) Najbardziej NIEDOCENIONYMI ze składników są żółtka odpowiednio karmionych „Ovych-Kur”
2)Najbardziej szkodliwymi ze składników diety, szczególnie NIEPŁODNYCH (3.500.000 )par są WĘGLOWODANY, szczególnie (owoce-jabłuszka)z fruktozą.
3)TAK, istnieje DIETA IDEALNA, w szczególności oparta na zbilansowaną ilości białek pochodzącą z żółtek jaj i z najlepszego z nich tłuszczu. plus masło i śmietana od krowy, która podobnie jak ova -kura ekologiczna, ma możliwość zjedzenia trawy, szczególnie bogatej w kwasy tłuszczowe .omega 3…
4)Wykazano powyżej,nie wyczerpując nawet skrawka zagadnienia, że odpowiadając na punkt 4 -ty o „Prozdrowotnych składnikach żywienia”. (Czy)li istnieje możliwość obniżenia częstości występowania chorób”.. Powyżej ukazano, praktykowany przez nas w REALU , program, który może zakończyć PANDEMIĘ (nie tylko) NIEPLODNOŚCI (i nie tylko) w naszym kraju… Nasza Rzeczpospolita Polska, ma szansę .Pani Prezes, stać się Liderem, w bardzo krótkim czasie, w leczeniu innych narastających Pandemii, wynikłych ze spożywania- pkt.2 :”Składników najbardziej szkodliwych” To tyle, jeśli chodzi o „Naturalne Poczęcia”

In-Vitro, jako procedury sztucznie wspomaganego rozrodu, które nie leczą WCALE NIEPŁODNOŚCI..; nie są działaniem leczniczym, jak to nam Polakom kłamliwie zasugerowano, już w samym jej tytule. To kłamstwo medyczne!!!. ŻADNA z ogromnej liczby wykonanych procedur inseminacji – w świecie powyżej 50 milionów , w Polsce ok. pół miliona, NIGDY nie spowodowała WYLECZENIA, ani JEDNEJ BEZPOŁODNEJ kobiety, ani jednego bezpłodnego mężczyzny, ani JEDNEJ BEZPŁODNEJ PARY. Czy (S)twórcy i użytkownicy tego kłamstwa medycznego wyjaśniają je potencjalnym kandydatom na rodziców sztucznie wytworzONYCH dzieci??..Czy wiedzą o zawsze dokonywanej selekcji (już) ludzi , pod mikroskopem, czasem KILKAKROTNEJ…Czy to Polska jest autorem stworzonego PRAWA?.., które pozwala LEKARZOM??..zabijać LUDZI , wskazanych (pod mikroskopem)w zarodkowym stadium życia, przez placówki tę inseminację in-Vitro wykonujące??..To są ,jeśli do nich dojdzie ciąże największego ryzyka…”Lekarze „muszą uśmiercić średnio 10-ro wytworzonych dzieci, aby jedno z nich miało szanse , przeżyć w łonie matki przez 9 miesięcy. 9 na 10 udanych zapłodnień będzie poronione, bo zakwaszone organizmy żle odżywiających się , chorych i niepłodnych matek, od pierwszej wizyty są na „dzień dobry” szprycowane aptecznymi hormonami…

W metodzie-naszej „Naturalne Poczęcia” nie ma poronień, i ciąże są bezpieczne aż do rozwiązania, a mamy rodzą ZDROWE DZIECI…

Koszty finansowe in-Vitro.

Umieszczenie w macicy chorej kobiety, nieprzygotowanej na ciążę, 2-3 wyselekcjonowanych zarodków kosztuje Budżet Naszego Rządu 10.000 – 18.000 PLN. Kwoty podane przeze mnie dotyczą tylko jednej próby.. W przypadku niepowodzenia należy je pomnożyć przez ilość podjętych prób. Nawet, gdy uda się osiągnąć zapłodnienie, utrzymanie ciąży w zakwaszonym i nie dostosowanym właściwie pożywieniem (białka..), dla ponad 90% par utrzymanie ciąży , czyli rozwinięcie w łonie matki silnego zdrowego potomka jest NIEOSIĄGALNE..
Te doświadczalne próby kosztowały nas wszystkich Polaków przez ostatnie 2 lata 400 milionów złotych. Udało się zainseminować ok.25.000 kobiet, z czego urodziło sie ponad 2.200 dzieci , w 60 % ze schorzeniami, których dalsze koszty leczenia poniesie nasze biedne Państwo, czyli wszyscy my…

Koszty metodą „Naturalnego Poczęcia”.
Nie ponosi ich w ogóle Budżet. Koszty odpowiedniego WYŻYWIENIA , regulującego wspaniale do z górą trzech miesięcy (chorą od lat)gospodarkę hormonalną kobiety, ponosi tylko para „starająca się” o potomka. Przy spożyciu przeciętnie w bilansie miesięcznym około 200 -w 80% samych żółtek jaj, plus w odpowiednią ilość tłuszczu około 150- 200 gram dziennie, koszty uregulowania gospodarki hormonalnej ponosi kobieta -około 400 – 450 zł / miesięcznie.. Nie muszę tu dodawać, jak WAŻNĄ ROLĘ w jajnikach, chociażby odegra przez cały czas, spożywany CHOLESTEROL, zawarty w ŻÓŁTKACH (właściwych) jajek- niechby 2 tysiące mg /dziennie. Po 3-ch miesiącach, organizm kobiety ,zasilany codziennie najodpowiedniejszym paliwem, bo TŁUSZCZEM pełnowartościowym , pochodzącym z kurzych jaj, oraz przyswojonymi w ciągu 20 minut w 100% kompletem aminokwasów , mikroelementów i witamin, bez Żadnych aptecznych, tu kompltnie niepotrzebnych suplementów, jest w pełni ZREGONEROWANY i gotowy na podjęcie „starań” o nowego członka RODZINY, czyli WŁASNEGO dzidziusia…bezproblemowo. Dzieci zdrowe, to nasz Skarb Narodowy… Również dla małżeństw , które się nie poddały i nie zrezygnowały w wieku nawet…50 lat plus.. I co najważniejsze?.. To przyszli , dotąd niepłodni RODZICE w tym „momencie” są zaangażowani BEZPOŚREDNIO w akt (s)tworzenia NOWEGO ŻYCIA. Metoda nasza przypomina naprotechnologię, i co istotne – bardzo znacznie jest od niej tańsza i SKUTECZNIEJSZA, bo oscyluje w granicach 90% , a ciąże przebiegają bez niepotrzebnych poronień.. Kobiety bez problemów znoszą ciążę , a potem (u)rodzą zdrowe dziecko , nawet w wieku 50 lat+.

Sił witalnych człowieka nie próbuj(MY) więc przywracać ( mocą sejmowej Ustawy) podając mu chemiczne protezy IN-VITRO!!!), lecz traktując problem naturalnie,

Dalsza część skrótowego opracowania nt. likwidowania PRZYCZYN ZAKWASZANIA ORGANIZMU i wynikłych z tego wieloletnich (uznawanych za dożywotnie..)Pandemi ; 3.500.000 niepłodnych par , nadwagi połowy populacji , 3.500.000 cukrzyków, 5.200.000 stanu przedcukrzycowego, narastające przypadki (nieuleczalnej?..) miażdżycy i chorób ukladu krążenia 18 milionów populacji..
PRZYCZYNIA się do w. wymienionych nadmiar zjadanych węglowodanów w zaleceniach lekarskich i DIETETYCZNYCH , co w konsekwencji wywołuje nadmiar zalewającej go insuliny, powodując zakwaszenie całego organizmu . Stosowanie się(nawet ZDROWYCH jeszcze MŁODYCH Polaków) do tych zaleceń stanowić będzie PRZYCZYNĘ GŁÓWNĄ rozlegulowania pięciu gruczołów dorewnych, u kolejnych „leczonych”, powiększając i tak już PANDEMICZNE konsekwencje wymione pokrótce w pierwszej części mojego skrótu myślowego, skierowanego do Sz. Pani Prezes ..(tyle uzupełnienia pkt. 2 , spełniającego naszym zdaniem wymogi zaprezentowania „składników diety dla Polaków najbardziej szkodliwych”
Stosując odpowiedni system Żywienia , w połączeniu z unikatową wodą alkaliczną o wysokiej zasadowości pH 8 – 9,5 i Red-OXie minus – 515 mV,oraz ppm 00.00 dajemy tym samym przyszłej mamie niespotykane gdzie indziej warunki i szanse na naturalne poczęcie dziecka. I właśnie ta unikatowa woda, krystalicznie czysta, całkowicie pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń chemicznych, wspomaga od samego początku procesy naturalnego poczęcia , likwidując stany zapalne, które byly wywołane w organiżmie usiłującej wcześniej bezskutecznie posiąść potomka – zakwaszeniem całego organizmu.

Otyłość i cukrzyca

Otyłość to proces nadmiernej akumulacji tłuszczów. Jego nadmiar jest magazynowany w komórkach tłuszczowych, które razem tworzą tkankę tłuszczową. Każdy podręcznik (z zakresu szkoły średniej) do biochemii lub fizjologii dziś o tym pisze. To INSULINA stymuluje enzym, który wprowadza tłuszcz do komórek tłuszczowych, dosłownie upycha go w komórkach tłuszczowych. Oznacza to, że im więcej insuliny, tym więcej tłuszczu znajduje się w organizmie. I tak RZECZYWIŚCIE jest. Wiedząc o tym rozsądnie byłoby zatem dowiedzieć się, co POWODUJE WYSOKIE STĘŻENIE INSULINY? Jak zwykle w kontekście otyłości pojawia się najpierw pytanie o TŁUSZCZ, o którym wszyscy od” urodzenia wiedzą”, konkretnie od 40 już lat wiedzą, że „jest dla nas zły”. Jeśli we krwi znajduje się dużo tłuszczu wskutek stosowania tłustej diety, to czy ten tłuszcz nie dostanie się do komórek tłuszczowych? A jeśli tak się stanie, to czy tłuszcz ten w diecie prowadzi do otyłości? To dobre pytanie, na które odpowiedź brzmi: NIE!!! Bez insuliny nie można magazynować tłuszczu. INSULINA to jedyny hormon odpowiedzialny za „robienie zapasów” tłuszczu w organizmie i wprowadzanie go do komórek tłuszczowych. Insulina też odprowadza białka do komórek mięśniowych oraz zmienia glukozę w materiał zapasowy – glikogen. Wątroba z WĘGLOWODANÓW produkuje cukier glukozę , który wprowadza do krwioobiegu. W normalnych okolicznościach 50 g węglowodanów na dobę wystarczy, aby zatrzymać produkcję glukozy w wątrobie. Gdy cukrzyk spożywa nadmiar węglowodanów (300 i więcej g na dobę), zachodzi potrzeba wstrzykiwania coraz większej ilości insuliny, żeby ten mechanizm produkcji cukru w wątrobie
wyłączyć. Ale insulina nie tylko „upycha” tłuszcz w komórkach tłuszczowych. Insulina powoduje, że tłuszcz nie tylko dostaje się do komórek, ale również na stałe w nich pozostaje. Insulina, której wydzielanie dodatkowo powodują spożywane cukry (węglowodany) magazynuje ten nowy tłuszcz w komórkach tłuszczowych, w których zostaje on uwiązany razem z tłuszczem zgromadzonym tam już wcześniej. W ten właśnie sposób tkanka tłuszczowa stale rośnie, a my tyjemy.
Dlaczego mamy za dużo insuliny?
Wytwarzamy zbyt dużo insuliny, ponieważ jemy za dużo węglowodanów. Jest to wynik braku WIEDZY o właściwym odżywianiu. Jest to wynikiem braku WIEDZY o „instrukcji obsługi człowieka w kuchni”..A ten (ta) , który zaopatruje lodówkę, jast ODPOWIEDZIALNY za Zdrowie , lub..CHOROBĘ pozostałych domowników.. Występuje oczywisty związek między ilością spożywanych węglowodanów – ich nadmiarem ,a poziomem insuliny we krwi. W aktualnej atmosferze na świecie, TŁUSZCZE, a zwłaszcza te NASYCONE(zwierzęce) są traktowane jako niedobre – jak wróg publiczny nr 1. Insulina , jej nadmiar , powoduje nie tylko tycie ale również utrudnia odchudzanie. I właśnie trudniejszym do zrozumienia jest ten drugi rodzaj oddziaływania INSULINY. Stałe podwyższanie stężenia tego hormonu uniemożliwia wykorzystanie zgromadzonych wcześniej (latami) zapasów tłuszczu w komórkach. Insulina zamienia nadmiar glukozy w materiał zapasowy – glikoken, i ten tłuszcz jest odprowadzany do komórek tłuszczowych. Jeżeli zjedzonyc WĘGLOWODANÓW i insuliny jest niewiele – włącza się glukagon,i górę bierze tryb UWALNIANIA energii z „zachomikowanych” w komórkach tłuszczów.. . TYLKO wtedy z zapasów tłuszczu zgromadzonego w komórkach tłuszczowych, wydostaje się on z komórek i jest wykorzystany go jako źródła energii przez organizm.. Pod warunkiem , że spada i utrzymany jest NISKI POZIOM INSULINY, to glukagon ZADZIAŁA.
Glukagon włączy się , pod warunkiem , że INSULINY i WĘGLOWODANÓW jest NIEWIELE..
Pierwszą odpowiedzią naszego organizmu na spożyte WĘGLOWODANY jest uwalnianie się INSULINY do krwiobiegu. NIEZALEŻNIE od tego jaki WĘGLOWODAN jest zjadany, organizm otrzymuje w efekcie CUKIER PROSTY ; bowiem w żołądku i jelitach WĘGLOWODANY ulegają rozłożeniu do takiej postaci. WĘGLOWODANY proste wchłaniane są szybko i POWOPDUJĄ GWAŁTOWNY WZROST GLUKOZY we krwi, tym samym ZMUSZAJĄC organizm do REAKCJI i produkcji , przez komórki Beta większych ilości INSULINY.. Organizm na szybki przyrost GLUKOZY – REAGUJE , produkując w NADMIARZE INSULINĘ. Nadmiar INSULINY jest BARDZO SZKODLIWY!! – bowiem przyspiesza MIAŻDŻYCĘ i STARZENIE się CAŁEGO organizmu. Najbardziej szkodliwy jest CUKIER OWOCOWY – FRUKTOZA!! Jest ona CUKREM PROSTYM , szybko przetwarzanym w CAŁOŚCI na TRÓJGLICERYDY , a następnie, w ciągu godziny czasu na ZŁOGI CHOLESTEROLOWE!!! W zaistniałej sytuacji – jak powyżej ujęto, przez całe życie w chorobie z cukrzycą czy nadwagą, chory nigdy nie włączy glukagonu, dla uwolnienia się z zapasów WRĘCZ narastającej z każdym nadmiarem spożywanych WĘGLOWODANÓW, przez diabetologów WRĘCZ ZALECANYCH…
Objaśnienia:
– komórki Beta trzustki, produkują INSULINĘ, żeby zbijać poziom NADMIARU CUKRU we krwi
– komórki Alfa trzustki produkują glukagon. To hormon o działaniu przeciwstawnym do insuliny. Urochamia on spalanie zapasowego tłuszczu z nadwagi , czyli glikokenu – pod jednym wszakże warunkiem -że nie będzie nadmiaru cukru ze spożytych w nadmiarze węglowodanów i wydzieli się wtedy NIEWIELE insuliny z komórek Beta z tej samej trzustki..
– lipogeneza – proces produkcji tłuszczów zapasowych w organiżmie , wytworzonych z powodu NADMIARU zjedzonych węglowodanów,a niepotrzebnych do niczego organizmowi ludzkiemu
– glikoken, tłuszcz z nadwagi

Zdrowe żywienie – zdrowe życie – zdrowa polska Rodzina…

Jesteśmy w trakcie organizowania i tworzenia „Centrum Nauczania i Leczenia Niskowęglowodanowego”
Osoby zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu , opracowały i wdrożyły do praktyki leczniczej SKUTECZNE, bo PRZYCZYNOWE metody wyleczenia i zapobiegania chorobom tzw. „cywilizacyjnym”, ktore – jak dotąd , zaleczane tylko OBJAWOWO , uznawane zostały za nieuleczalne.
Leczymy więc PRZYCZYNOWO i w pełni przykładowo z cukrzycy typu I i II , nadwagi i otyłości, chorób krążenia, czy nadciśnienia tętniczego.
Specjalizujemy się szczególnie w leczeniu niepłodności , „Polską Metoda NATURALNYCH POCZĘĆ”, której skuteczność donoszenia ciąży i urodzenia zdrowego dziecka przekracza 90 % .
Przykładowo, powyżej wymienione metody, zastrzegliśmy na zasadzie „wzoru użytkowego”, jako „Metody wyleczenia społeczeństw(a) z chorób
cywilzacyjnych”.