Badanie żywej kropli krwi cz. 1

 

 

c

 

Powyżej, na fot. 1 pokazane są pozlepiane i niedotlenione krwinki czerwone,które utraciły ujemne ładunki. Pobrana z palca pacjentki (najczęściej nieświadomej choroby) krew włośniczkowa chorującej na cukrzycę ciązową i bardzo silne zakwaszenie organizmu), której komórki są NIENAWODNIONE .W tak nie korzystnym środowisku zakwaszonego osocza krwi spowodowanego KWASICĄ METABOLICZNĄ i procesami gnilnymi , które są spowodowane przez pasożytnicze grzyby zaczyna powstawać ENDOBIONT czyli cząsteczka podstawowa pożerająca namiętnie nadmiar białka związanego z nieodpowiednim, nazbyt bogatym w nieodpowiednie i nie (s)trawione białko pożywieniem. Przyczyną zakwaszenia krwi jest występujący w niej nadmiar BIAŁEK. Widoczne na fot.1 krwinki czerwone zlepiają się ze sobą w rulony wskutek czego utraciły one swój UJEMNY ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, dlatego skleiły się w sposób zwany AGLUTYNACJĄ , podczas gdy w normalnych warunkach poruszają się pojedynczo, a
cała powierzchnia jest wykorzystywana do transportu TLENU. Jeżeli jednak we krwi znajduje się nadmiar białek, czerwone krwinki łączą się z nimi, a pozbawione ujemnego ładunku elektrycznego tworzą skupiska krwinek zdegenerowanych, pokrytych
pleśniejącymi już w osoczu białkami. Mają one bardzo ograniczoną zdolność przenoszenia TLENU. Jego niedobór prowadzi do procesów BEZTLENOWEGO spalania i do wytwarzania ogromnych!!! ilości kwasu mlekowego na terenie jelit co pogłębia KWASICĘ. Widoczne duże skrzepy tworzą się u chorujących na cukrzycę STAWY czy płuca. Wywołują te ENDOBIONTY zmiany w naczyniach, KRWAWIENIA WEWNĘTRZNE narządów oraz ich nie dotlenienie.Skutkuje to powstawaniem zmian martwiczych (stopa cukrzycowa, nadżerki, uwidocznione owrzodzenia skórne i dodatkowo nagromadzanie się toksyn w stawach pochodzących z zanieczyszczonej chemią wypijanej z chlorem i fluorem wody (patrz fotki i Filmiki) i ich DEGENERACJI doprowadzających nieuchronnie do AMPUTACJI STAWÓW!!! Widać rozpoczynające się procesy degradacji , czerwone ciałka krwi przestały już transportować tlen,zamiast tego,zlepiają się w grona o ładunku plusowymi ( UWAGA!! przyciągając np, koloidalne cząsteczki białek białek z żółtek jaj kurzych..) i gniją, zamiast regenerować organizm..Organizm stopniowo się zakwasza,od ulegających utlenianiu(zdegenerowaych))czerwonych ciałek. Niedotlenione tkanki reagują tak,jakby odcięto im dopływ krwi..Uruchamia się lawina DEGENERACYJNYCH procesów biochemicznych, prowadzących do kilkdziesięciokrotnie większej NADPRODUKLCJI wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH ,a w ślad za tym , do nieodwracalnych uszkodzeń komórek i powstawania ognisk martwicy . Hydroksyle dalej sieją spustoszenie.. Lawinowo teraz wydzielające się
wolne rodniki tlenowe HYDROKSYLOWE, atakują i niszczą sąsiednie- jeszcze zdrowe krwinki,odbierając im wolne elektrony sklejają je z sobą.
Krwinki czerwone zrulonowane przestały być elastyczne, nie mogą się już odkształcać, i nie potrafią
się juz przecisnąć przez najmniejsze naczyńka krwionośne.Przestają utrzymywać, w konsekwencji przy życiu naczynia obwodowe.Niedotlenione narządy
przejść będą musiały na system beztlenowej fermentacji, z powodu niedotlenienia i nadmiaru w komórkach.dwutlenku węgla.Rozpoczyna się totalna
ruina organizmu CAłEGO i stopniowe zakwaszanie.Wzrasta ciśnienie krwi,aby przepychać te gnijące w niej czerwone”rulony”.A miały one obliczoną taką
żywotnośc ,by krążyły między sercem a tkankami przeszło 100.000 razy.Biliony takich czerwonych ciałek krwi przestały funkcjonować u badanego chorego cukrzyka(Od DAWNA!!!)
Nie sposób odzyskać zdrowie,stosując NADAL styl życia,który je (z)niszczy(ł)!!!…

 

b

Powyżej na fot. 2 pokazane są dotlenienie krwinki czerwone , ich rozdzielenie spowodowane spowodowane zostało dostawą elektronów ujemnych wodoru.
Widoczne dotlenione krwinki czerwone – właściwym tlenem i komórki świeżo nawodnione czystą wodą o ppm poniżej zero (000) w naszej technologii
„Osmoza Red-ox” z Generatora NanoWody Red-Ox. Daliśmy do wypicia chorej na KWASICĘ jedną szklankę wody nasyconej dodatkowym WODOREM (elektronami o ładunku ujemnym – 500 mV).
Już po 15 minutach ponownie pobraliśmy krew włośniczkową z palca pacjentki i ponownie ją zbadaliśmy. Możemy zaobserwować , że krwinki czerwone wyraźnie ożywiają i odpychają się od siebie stając się coraz bardziej ruchliwe. Dzięki ujemnym ładunkom wodoru odzyskują one cały czas swój potencjał elektryczny. To pozwala im ponownie przenosić TLEN!!!. Na filmie widzimy , że wewnątrz komórek tworzą się nowe Jądra!. To jest NIESAMOWITE!!!, że wystarczy do tego picie właściwie przygotowanej czystej, z właściwym pH i Redoxem wody.
Badania histopatologiczne i biochemiczne jednoznacznie potwierdzają, że chorzy, którzy nasycają zasuszone organizmy wodą nasyconą wytworzonym w Generatorze wodorem uzyskują najskutaczniejszą antyoksydacyjną ochronę przeciwrodnikową. Tylko woda
Redox, zawierająca dodatkowe-ujemnie naładowane elektrony wodoru może tego dokonać. ŻADNE antyoksydanty roślinne-NIGDY nie dadzą rady rozdzielić TRWALE pozlepianych gron krwinek czerwonych,które sa PRZYCZYNĄ zakwaszania krwi i dalej-LAWINOWEGO zakwaszania, stopniowo całego organizmu.

Budowa-komórki-na-www

 

FOT.3-powyżej
Opis mechanizmu przenikania ujemnych
cząsteczek wodoru do warstw lipidowych komórki
i do wnętrza komórki
mitochondrium,produkującego energię – ATP.
Bardzo szkodliwe wolne rodniki tlenowe
HYDROKSYLOWE i ich SKUTECZNE
unieszkodliwiane już w mitochondriach.

Tylko pijąc regularnie, idealnie czystą wodę
zawierającą dodatkowe ujemne cząsteczki wodoru,
pozyskane w wyniku elektrolizy z Generatora GM,
dochodzi do zakumulowania go na dłuższy czas w
warstwie lipidowej błon komórkowych, dokładnie w
miejscu wytwarzania HYDROKSYLI w
MITOCHONDRIACH i tylko WODÓR może do nich
przeniknąć. Czego nie dokonają tam żadne z
przereklamowanych antyoksydantów. Wodór w
tych obszarach jest praktycznie uwięziony i nie
wchodzi i w reakcje z komórkami. Może z nich
praktycznie tylko zniknąć , poprzez połączenie
tylko i wyłącznie z Rodnikami Tlenowymi
Hydroksylowymi.. zamieniając się w czystą wodę
o ujemnym potencjale Redox, dodatkowo
nawadniając od wewnątrz komórki, zamiast je
bombardować dziesiątki tysięcy razy na dobę jak
czynią to Hydroksyle we wszystkich komórkach
organizmów u ludzi pozbawianych ochrony
wodorowej. Nie ma możliwości odzyskania zdrowia ,
stosując NADAL styl życia który je (z)niszczy(ł) !!!
Ukazany jest tu ochronny wpływ wodoru
cząsteczkowego na cytoplazmę i mitochondrialne
DNA-po wprowadzeniu wodoru pod postacią
zredukowanej wody nasyconej wodorem lub
specjalnej mieszanki oddechowej,jako selektywnego
ANTYOKSYDANTU.Zostaje w ten sposób
ZATRZYMANE wolnorodnikowe niszczenie struktur
wewnątrzkomórkowych.Wodór (ten)dodatkowo
uszczelnia błony MITOCHONDRIALNE . Około 5%
wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH
wymyka się , dostając się do
CYTOPLAZMY,otaczającej
MITOCHONDRIA,dokonując w niej dzieła
(z)NISZCZENIA.Tendencja ta- wydzielania się
HYDROKSYLI nasila się
kilkudziesięciokrotnie,niestety- w chorobach. I niszczy
to metabolizm komórki ,doprowadzając do ciężkich
powikłań.A w samych MITOCHONDRIACH rodniki te
uszkadzają nić DNA . I TO jest punkt wyjścia do
rozwoju…NOWOTWORU. Wolny rodnik tlenowy
HYDROKSYLOWY jest wytwarzany w
wielkich ilościach przez nasze białe ciałka krwi,w
odpowiedzi na pojawienie się
bakterii(zakwasów)chorobotwórczych w celu ich
(z)niszczenia.Ogromna jest sila niszczące tego
rodnika HYDROKSYLOWEGO.
Poza niszczącymi rodnikami hydroksylowymi w
ustroju istnieją i są stale fizjologicznie wytwarzane
jeszcze inne REAKTYWNE formy TLENU ,które
pełnią funkcję ochronną przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI.A są nimi -nadtlenek wodoru-
H202 i tlenek azotu-NO.W chorobach szczelność
błony mitochondrialnej ulega obniżeniu;
spowodowane to jest niedostateczną ilością
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych . Powoduje
to,iż więcej niż 5% rodn. hydroksylowych przechodzi
do CYTOPLAZMY , a ich siła niszcząca jest wtedy
WIELOKROTNIE większa.,co daje co rusz nowe
objawy chorobowe.Tych wolnych
rodn.HYDROKSYLOWYCH jest najwięcej w okolicach
mitochondriów ; najbardziej uszkadzają one struktury
cytoplazmy znajdującej się w bezpośredniej bliskości
mitochondriów.
Przed odkryciem właściwości SELEKTYWNIE
chroniącego cytoplazmę WODORU
CZĄSTECZKOWEGO ,by temu(jakoś) zapobiec
,zalecano(i zaleca się NADAL!!!) dostarczać w
pożywieniu witamin i różnych substancji
ANTYOKSYDACYJNYCH,mających na celu
neutralizację HYDROKSYLI.
ANTYOKSYDANTY,przebywając czasowo w trawiącej
je CYTOPLAŻMIE ,mogą neutralizować rodniki
hydroksylowe,dostarczając rodnikowi ,jako reduktor
WODÓR ATOMOWY .Substancje te(antyoksydanty
roślinne) neutralizują również,NIESTETY-te
pozytywne rodniki tlenowe ,niosące mniejsze porcje
energii, a odgrywające znaczącą rolę w chronieniu
CYTOPLAZMY przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI -ZABÓJCAMI!!.(KILLERAMI!!!)
WĄTPLIWĄ cechą WSZYSTKICH antyoksydantów
jest to,że na końcu swoich przemian , dostarczają
one wodór jako reduktor dla rodnika tlenowego i…
same stają się UTLENIACZAMI-tworząc
nowe..hydroksyle..
Wypijana woda wodociągowa,-czy butelkowana
,nazwana „mineralną” lub osmotyczna, ,nie
ochronią lipidowej błony komórkowej i nie
(z)neutralizują tlenowych HYDROHSYLI. Same,po
niepełnym nawodnieniu komórki,gdy zrzucą w
niej niesionę z sobą zanieczyszczeni
chemiczne,staną się UITLENIACZAMI!!!-tworząc
kolejne HYDROKSYLE,zamiast je wymiatać z
komórki..
Wodór jest najdoskonalszym antyoksydantem –
neutralizuje
najgroźniejsze dla ludzkiego organizmu rodniki
hydroksylowe.
W przeciwieństwie do innych znanych
antyoksydantów wodór
nie powoduje działań ubocznych i nie obciąża
organizmu.
Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi się
dokładnie
tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, to znaczy w
warstwie
lipidowej błon komórkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *