Książka Rakotwórcza woda do pobrania Dr inż. Barbara Mikołajczak

c

Powyżej, na fot. 1 pokazane są pozlepiane i niedotlenione krwinki czerwone,które utraciły ujemne ładunki. Pobrana z palca pacjentki (najczęściej nieświadomej choroby) krew włośniczkowa chorującej na cukrzycę ciązową i bardzo silne zakwaszenie organizmu), której komórki są NIENAWODNIONE .W tak nie korzystnym środowisku zakwaszonego osocza krwi spowodowanego KWASICĄ METABOLICZNĄ i procesami gnilnymi , które są spowodowane przez pasożytnicze grzyby zaczyna powstawać ENDOBIONT czyli cząsteczka podstawowa pożerająca namiętnie nadmiar białka związanego z nieodpowiednim, nazbyt bogatym w nieodpowiednie i nie (s)trawione białko pożywieniem. Przyczyną zakwaszenia krwi jest występujący w niej nadmiar BIAŁEK. Widoczne na fot.1 krwinki czerwone zlepiają się ze sobą w rulony wskutek czego utraciły one swój UJEMNY ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, dlatego skleiły się w sposób zwany AGLUTYNACJĄ , podczas gdy w normalnych warunkach poruszają się pojedynczo, a
cała powierzchnia jest wykorzystywana do transportu TLENU. Jeżeli jednak we krwi znajduje się nadmiar białek, czerwone krwinki łączą się z nimi, a pozbawione ujemnego ładunku elektrycznego tworzą skupiska krwinek zdegenerowanych, pokrytych
pleśniejącymi już w osoczu białkami. Mają one bardzo ograniczoną zdolność przenoszenia TLENU. Jego niedobór prowadzi do procesów BEZTLENOWEGO spalania i do wytwarzania ogromnych!!! ilości kwasu mlekowego na terenie jelit co pogłębia KWASICĘ. Widoczne duże skrzepy tworzą się u chorujących na cukrzycę STAWY czy płuca. Wywołują te ENDOBIONTY zmiany w naczyniach, KRWAWIENIA WEWNĘTRZNE narządów oraz ich nie dotlenienie.Skutkuje to powstawaniem zmian martwiczych (stopa cukrzycowa, nadżerki, uwidocznione owrzodzenia skórne i dodatkowo nagromadzanie się toksyn w stawach pochodzących z zanieczyszczonej chemią wypijanej z chlorem i fluorem wody (patrz fotki i Filmiki) i ich DEGENERACJI doprowadzających nieuchronnie do AMPUTACJI STAWÓW!!! Widać rozpoczynające się procesy degradacji , czerwone ciałka krwi przestały już transportować tlen,zamiast tego,zlepiają się w grona o ładunku plusowymi ( UWAGA!! przyciągając np, koloidalne cząsteczki białek białek z żółtek jaj kurzych..) i gniją, zamiast regenerować organizm..Organizm stopniowo się zakwasza,od ulegających utlenianiu(zdegenerowaych))czerwonych ciałek. Niedotlenione tkanki reagują tak,jakby odcięto im dopływ krwi..Uruchamia się lawina DEGENERACYJNYCH procesów biochemicznych, prowadzących do kilkdziesięciokrotnie większej NADPRODUKLCJI wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH ,a w ślad za tym , do nieodwracalnych uszkodzeń komórek i powstawania ognisk martwicy . Hydroksyle dalej sieją spustoszenie.. Lawinowo teraz wydzielające się
wolne rodniki tlenowe HYDROKSYLOWE, atakują i niszczą sąsiednie- jeszcze zdrowe krwinki,odbierając im wolne elektrony sklejają je z sobą.
Krwinki czerwone zrulonowane przestały być elastyczne, nie mogą się już odkształcać, i nie potrafią
się juz przecisnąć przez najmniejsze naczyńka krwionośne.Przestają utrzymywać, w konsekwencji przy życiu naczynia obwodowe.Niedotlenione narządy
przejść będą musiały na system beztlenowej fermentacji, z powodu niedotlenienia i nadmiaru w komórkach.dwutlenku węgla.Rozpoczyna się totalna
ruina organizmu CAłEGO i stopniowe zakwaszanie.Wzrasta ciśnienie krwi,aby przepychać te gnijące w niej czerwone”rulony”.A miały one obliczoną taką
żywotnośc ,by krążyły między sercem a tkankami przeszło 100.000 razy.Biliony takich czerwonych ciałek krwi przestały funkcjonować u badanego chorego cukrzyka(Od DAWNA!!!)
Nie sposób odzyskać zdrowie,stosując NADAL styl życia,który je (z)niszczy(ł)!!!…

b

Powyżej na fot. 2 pokazane są dotlenienie krwinki czerwone , ich rozdzielenie spowodowane spowodowane zostało dostawą elektronów ujemnych wodoru.
Widoczne dotlenione krwinki czerwone – właściwym tlenem i komórki świeżo nawodnione czystą wodą o ppm poniżej zero (000) w naszej technologii
„Osmoza Red-ox” z Generatora NanoWody Red-Ox. Daliśmy do wypicia chorej na KWASICĘ jedną szklankę wody nasyconej dodatkowym WODOREM (elektronami o ładunku ujemnym – 500 mV).
Już po 15 minutach ponownie pobraliśmy krew włośniczkową z palca pacjentki i ponownie ją zbadaliśmy. Możemy zaobserwować , że krwinki czerwone wyraźnie ożywiają i odpychają się od siebie stając się coraz bardziej ruchliwe. Dzięki ujemnym ładunkom wodoru odzyskują one cały czas swój potencjał elektryczny. To pozwala im ponownie przenosić TLEN!!!. Na filmie widzimy , że wewnątrz komórek tworzą się nowe Jądra!. To jest NIESAMOWITE!!!, że wystarczy do tego picie właściwie przygotowanej czystej, z właściwym pH i Redoxem wody.
Badania histopatologiczne i biochemiczne jednoznacznie potwierdzają, że chorzy, którzy nasycają zasuszone organizmy wodą nasyconą wytworzonym w Generatorze wodorem uzyskują najskutaczniejszą antyoksydacyjną ochronę przeciwrodnikową. Tylko woda
Redox, zawierająca dodatkowe-ujemnie naładowane elektrony wodoru może tego dokonać. ŻADNE antyoksydanty roślinne-NIGDY nie dadzą rady rozdzielić TRWALE pozlepianych gron krwinek czerwonych,które sa PRZYCZYNĄ zakwaszania krwi i dalej-LAWINOWEGO zakwaszania, stopniowo całego organizmu.

 

Budowa-komórki-na-www

FOT.3-powyżej
Opis mechanizmu przenikania ujemnych
cząsteczek wodoru do warstw lipidowych komórki
i do wnętrza komórki
mitochondrium,produkującego energię – ATP.
Bardzo szkodliwy wolne rodniki tlenowe
HYDROKSYLOWE i ich SKUTECZNE
unieszkodliwiane już w mitochondriach.
Tylko pijąc regularnie, idealnie czystą wodę
zawierającą dodatkowe ujemne cząsteczki wodoru,
pozyskane w wyniku elektrolizy z Generatora GM,
dochodzi do zakumulowania go na dłuższy czas w
warstwie lipidowej błon komórkowych, dokładnie w
miejscu wytwarzania HYDROKSYLI w
MITOCHONDRIACH i tylko WODÓR może do nich
przeniknąć. Czego nie dokonają tam żadne z
przereklamowanych antyoksydantów. Wodór w
tych obszarach jest praktycznie uwięziony i nie
wchodzi i w reakcje z komórkami. Może z nich
praktycznie tylko zniknąć , poprzez połączenie
tylko i wyłącznie z Rodnikami Tlenowymi
Hydroksylowymi.. zamieniając się w czystą wodę
o ujemnym potencjale Redox, dodatkowo
nawadniając od wewnątrz komórki, zamiast je
bombardować dziesiątki tysięcy razy na dobę jak
czynią to Hydroksyle we wszystkich komórkach
organizmów u ludzi pozbawianych ochrony
wodorowej. Nie ma możliwości odzyskania zdrowia ,
stosując NADAL styl życia który je (z)niszczy(ł) !!!
Ukazany jest tu ochronny wpływ wodoru
cząsteczkowego na cytoplazmę i mitochondrialne
DNA-po wprowadzeniu wodoru pod postacią
zredukowanej wody nasyconej wodorem lub
specjalnej mieszanki oddechowej,jako selektywnego
ANTYOKSYDANTU.Zostaje w ten sposób
ZATRZYMANE wolnorodnikowe niszczenie struktur
wewnątrzkomórkowych.Wodór (ten)dodatkowo
uszczelnia błony MITOCHONDRIALNE . Około 5%
wolnych rodników tlenowych HYDROKSYLOWYCH
wymyka się , dostając się do
CYTOPLAZMY,otaczającej
MITOCHONDRIA,dokonując w niej dzieła
(z)NISZCZENIA.Tendencja ta- wydzielania się
HYDROKSYLI nasila się
kilkudziesięciokrotnie,niestety- w chorobach. I niszczy
to metabolizm komórki ,doprowadzając do ciężkich
powikłań.A w samych MITOCHONDRIACH rodniki te
uszkadzają nić DNA . I TO jest punkt wyjścia do
rozwoju…NOWOTWORU. Wolny rodnik tlenowy
HYDROKSYLOWY jest wytwarzany w
wielkich ilościach przez nasze białe ciałka krwi,w
odpowiedzi na pojawienie się
bakterii(zakwasów)chorobotwórczych w celu ich
(z)niszczenia.Ogromna jest sila niszczące tego
rodnika HYDROKSYLOWEGO.
Poza niszczącymi rodnikami hydroksylowymi w
ustroju istnieją i są stale fizjologicznie wytwarzane
jeszcze inne REAKTYWNE formy TLENU ,które
pełnią funkcję ochronną przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI.A są nimi -nadtlenek wodoru-
H202 i tlenek azotu-NO.W chorobach szczelność
błony mitochondrialnej ulega obniżeniu;
spowodowane to jest niedostateczną ilością
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych . Powoduje
to,iż więcej niż 5% rodn. hydroksylowych przechodzi
do CYTOPLAZMY , a ich siła niszcząca jest wtedy
WIELOKROTNIE większa.,co daje co rusz nowe
objawy chorobowe.Tych wolnych
rodn.HYDROKSYLOWYCH jest najwięcej w okolicach
mitochondriów ; najbardziej uszkadzają one struktury
cytoplazmy znajdującej się w bezpośredniej bliskości
mitochondriów.
Przed odkryciem właściwości SELEKTYWNIE
chroniącego cytoplazmę WODORU
CZĄSTECZKOWEGO ,by temu(jakoś) zapobiec
,zalecano(i zaleca się NADAL!!!) dostarczać w
pożywieniu witamin i różnych substancji
ANTYOKSYDACYJNYCH,mających na celu
neutralizację HYDROKSYLI.
ANTYOKSYDANTY,przebywając czasowo w trawiącej
je CYTOPLAŻMIE ,mogą neutralizować rodniki
hydroksylowe,dostarczając rodnikowi ,jako reduktor
WODÓR ATOMOWY .Substancje te(antyoksydanty
roślinne) neutralizują również,NIESTETY-te
pozytywne rodniki tlenowe ,niosące mniejsze porcje
energii, a odgrywające znaczącą rolę w chronieniu
CYTOPLAZMY przed rodnikami
HYDROKSYLOWYMI -ZABÓJCAMI!!.(KILLERAMI!!!)
WĄTPLIWĄ cechą WSZYSTKICH antyoksydantów
jest to,że na końcu swoich przemian , dostarczają
one wodór jako reduktor dla rodnika tlenowego i…
same stają się UTLENIACZAMI-tworząc
nowe..hydroksyle..
Wypijana woda wodociągowa,-czy butelkowana
,nazwana „mineralną” lub osmotyczna, ,nie
ochronią lipidowej błony komórkowej i nie
(z)neutralizują tlenowych HYDROHSYLI. Same,po
niepełnym nawodnieniu komórki,gdy zrzucą w
niej niesionę z sobą zanieczyszczeni
chemiczne,staną się UITLENIACZAMI!!!-tworząc
kolejne HYDROKSYLE,zamiast je wymiatać z
komórki..
Wodór jest najdoskonalszym antyoksydantem –
neutralizuje
najgroźniejsze dla ludzkiego organizmu rodniki
hydroksylowe.
W przeciwieństwie do innych znanych
antyoksydantów wodór
nie powoduje działań ubocznych i nie obciąża
organizmu.
Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi się
dokładnie
tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, to znaczy w
warstwie
lipidowej błon komórkowych.

żANTYOKSYDANTwodór cząsteczkowy piramida

 

 

 

rakotworcza woda

Powyższa książka „RAKOTWÓRCZA WODA”, ujawnia chorobo(i rako)twórcze składniki, jakie za wiedzą?!?.. i zgodą Ministra Zdrowia.., aktualnie pijemy…Po kliknięciu do pobrania nieodpłatnie.

Przyczynowe leczenie (i WYLECZENIE) cukrzycy typu II, miażdżycy
i niepłodności , metodą polską – Naturalnych Poczęć , bez aptecznych hormonów.

Porady doradców i lekarzy.

Kontakt
Firma „Medix”
Centrum Badawczo – Medyczne , we Współpracy ze
Stowarzyszeniem „Równi Wobec Zdrowia i Prawa”
w Gorzowie Wlkp.
ul. 30 Stycznia 12/4

Dyżur telefoniczny, nieodpłatny- wolontariat . Zatelefonujesz- oddzwonimy…

tel +48 571 270 526

Od poniedziałku do soboty w godz. 19:00 – 21:00

Skype : gtylicki Od godz 06:00 do 08:00 rano od poniedziałku do soboty.(czasu polskiego)
Serdecznie zapraszamy
Pozdrawiamy

Sławomir Giżycki Franciszek Iwko Grzegorz Tylicki
                                   tel +48  517 637 358    +48  571 270 526
http://www.cukrzycastop.pl
http://www.bezcukrzycy.pl
e-mail : tylicki1wo.pl@wp.pl

Konta:
Bank Pekao S.A.
O/Gorzów Wlkp_ Fabryczna 12
ul. Fabryczna 12
66-400 Gorzów Wielkopolski
Nr 76 1240 6494 1111 0000 5389 4069

Bank Zachodni WBK S.A. O/Gorzów Wlkp
02 1090 1900 0000 0001 2183 0703
FELIKS G TYLICKI UL. GWIAŹDZISTA 10 M 75 66-400 GORZÓW WLKP.

 

 

Witamy,

ZAPRASZAMY na wykład otwarty
w dniu 06 maja (piątek) 2016 roku o godz.17:00
Miejsce : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.

Uzyskacie Państwo rzetelne informacje o naszym Dobrym-bo-polskim-Produkcie
„KODZIE UZDRAWIANIA”.
Wasze zdrowie i Waszych Rodzin, po wykładzie, znajdzie się w Waszych rękach..
Jest zbyt CENNE, by powierzać je (tylko)lekarzom..

Możecie zabrać ze sobą przyjaciół,

WSTĘP WOLNY!

Na wykładzie opowiemy między innymi o tym,że w Naszym Kraju i tu w Gorzowi Wlkp.:

NIEPŁODNOŚĆ leczymy metodą „NATURALNYCH POCZĘĆ” skutecznie ,bo w (w 90% )bez użycia aptecznych hormonów

CUKRZYCA TYPU I i II jest ULECZALNA BEZ INSULINY!! Z USTALENIEM i JEJ PRZYCZYN.

RATUJEMY przed AMPUTACJĄ „stopy cukrzyka”, STAWY BIODROWE i KOLANOWE.

MIAŻDŻYCA jest ULECZALNA oraz jej powikłania wycofują się przez ODPOWIEDNIE ODŻYWIANIE.

Jak uniknąć zagrożeń i chorób, wynikłych z picia niezdrowej wody ?
Jaki wpływ mają na Ciebie wolne rodniki tlenowe ?

Wykład z doradztwa w wyżej tematach wymienonych, poprowadzą doświadczeni specjaliści.

Informacja
Firma „Medix” http://www.cukrzycastop.pl http://www.bezcukrzycy.pl e-mail : tylicki1wo.pl@wp.pl
Sławomir Giżycki Franciszek Iwko Grzegorz Tylicki
tel. 517 637 358 571 270 526

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na niezwykły
wykład na temat najnowszych odkryć naukowych
i badań dotyczących,skutecznego leczenia (i wyleczenia) chorób uznanych za pandemicznie nieuleczalne przez medycynę akademicką.

Pewnie każdy z was słyszał o tym, że tłuszcze nasycone są niezdrowe, że zabijają. Tak mówi rząd, dietetycy i lekarze. Ale czy rzeczywiście są na to dowody? Przyjrzy(j)my się bliżej „faktom” naukowym, wspierającym hipotezę o rzekomej szkodliwości tłuszczów nasyconych
Co byłoby, gdyby zwierzęta jadły w McDonald, jak?..My..
https://youtu.be/wdHHoX5UqXA
https://www.youtube.com/watch?v=wdHHoX5UqXA&feature=youtu.be
Istnieje wielkie oszustwo związane ze sposobem odżywiania większości NIEPOTRZEBNIE schorowanych ludzi… Obecnie nauka, WHO i medycyna lansują tezę, że człowiek powinien opierać swoją dietę głównie na węglowodanach. Szczególnie lansowane są zboża zawierające gluten.
To właśnie tłuszcze nie są szkodliwe, a cukier zabija miliony ,ZUPEŁNIE NIEŚWIADOMYCH tego „węglowodanowego holocaustu” ludzi!!

W roku 1977 politycy amerykańscy zadecydowali wbrew wiedzy naukowej, że to tłuszcze a nie węglowodany odpowiadają za najgroźniejsze choroby trapiące współczesnego człowieka.

Lekarze do lat 1960-tych uważali, że węglowodany, zwłaszcza wysoko przetworzone, tuczą i przy dużym spożyciu wywołują różne schorzenia, w tym choroby serca. Dlaczego więc środowisko medyczne zmieniło zdanie i ostatecznie uznało że, za choroby serca, otyłość i inne przewlekłe schorzenia odpowiadają nie cukry, ale tłuszcze nasycone?.. Pod koniec lat 1970-tych hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa zwyciężyła i od tego czasu nowe „niskotłuszczowe” myślenie całkowicie zdominowało obszar (pseudo)badań naukowych, medycynę oraz tzw.dietetykę (również polską!!) i ten stan trwa do dzisiaj. Dorobek badawczy wielu pokoleń lekarzy zajmujących się hipotezą węglowodanową został całkowicie zepchnięty na margines tylko dlatego, że nie dawał się pogodzić z nową antytłuszczową hipotezą ( Ancela Keys’a i senatora McGoverna).Nie wspierały jej żadne dowody naukowe [Taubes, 2008; Rolik, www.nowadebata.pl]. Uwaga!!! Do dziś, żadna uczelnia w Polsce, czy na świecie nie zrobiła badań, czy wprowadzone do wyżywienia DUŻE ilości WĘGLOWODANÓW REGENERUJĄ , czy jak PANDEMIE cukrzycy i otyłości na to wskazują – DEGENERUJĄ i RUJNUJĄ zdrowie ludziom!!??..Pytanie to kierujemy szczególnie do Pana, – Dyrektorze Instytutu Żywności i Żywienia, profesorze Miroslawie Jaroszu !!!
To Pan lansuje w marketach „Biedronki”tę wywołującą epidemie OTYŁOŚCI, CUKTZYCY i NIEPŁODNOŚCI, bzdurną , rodem z Ameryki nam podrzuconą „Piramidę Zdrowego Żywienia”. Jej podstawę stanowią zalecane przez Pana WĘGLOWODANY, które zjedzone w zalecanych przez tabuny różnego rodzaju autora mentów „dietetyków”, w tym „lekarzy” z pańską (nie)WIEDZĘ, zdrowie nas Polaków od 35 lat rujnujących..

Zalecenia żywieniowe dla Amerykanów” (Dietary Guidelines for Americans) ogłoszono przez USDA w lutym 1980 roku. W ten sposób powstała pierwsza w historii oficjalna „piramida żywieniowa.” ( WYSOCEWEGLOWODANOWA!!!
W USA, kraju , który tak bezmyślnie […] we wszystkim naśladujemy , wybuchła prawdziwa epidemia otyłości i chorób cywilizacyjnych.
Liczba chorych na cukrzycę typu II w latach 1980-2006 prawie się potroiła, wzrastając od 5,6 do 16,8 miliona. Obecnie ponad dwie trzecie ludności ma problem z nadwagą lub otyłością. Szczególnie niepokojący jest wzrost otyłości brzusznej u mężczyzn prowadzący do chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy. W latach 1980-2000 potroiła się liczba dzieci otyłych w wieku 11-19 lat. Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] ostrzega, że czas życia tych dzieci będzie krótszy od czasu życia ich rodziców.

Dziś wszyscy powinniśmy wiedzieć, że kiedy poziom insuliny jest podwyższany, to tłuszcze są magazynowane, natomiast kiedy poziom insuliny opada, to z tkanki tłuszczowej są uwalniane kwasy tłuszczowe do krwi i tkanka ta ulega redukcji. Ma to ogromne znaczenie w odżywianiu, gdyż insulina jest uwalniana do krwi w reakcji na węglowodany, a nie w reakcji na tłuszcze. Zjadanie większej ilości węglowodanów stymuluje trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny która wzmaga apetyt przez gwałtowne obniżenie poziomu glukozy we krwi. Hormon ten blokuje uczucie sytości i może podtrzymać wzmożone łaknienie nawet w trakcie jedzenia. Wzajemna zależność insuliny i węglowodanów znakomicie wyjaśnia, dlaczego jedząc węglowodany zaczęliśmy więcej jeść i w rezultacie tyć. Przejadanie się tłustym pokarmem jest niemożliwe, bo tłuszcz nie działa na insulinę i daje poczucie sytości. Cukrzyca typu II nie jest spowodowana przez brak insuliny, ale przez jej nadmiar powstały wskutek oporności na nią. Tak więc leczenie insulinooporności przez podawanie insuliny, jak to się dzisiaj praktykuje, jest zdecydowanie szkodliwe. Insulina wzmaga rozrost i namnażanie się, zarówno tkanek zdrowych, jak i złośliwych.
Tłuszcze nie są szkodliwe, oszukano nas! To cukier i lansowana od 1980r przez, Ancela Keys’a i senatora McGoverna,tzw. „Zdrowa Piramida Żywieniowa” odpowiada za PANDEMIE otyłości, chorób seca i układu krążenia, zawałów, udarów!! To cukier, zalecany BEZMYŚLNIE przez polski INSTYTUT ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA, współpracujący aktywnie ze Światową Organizacją (naszym zdaniem UTRATY) Zdrowia (WHO), z upoważnieniem dyrektora tego(ż) Instytutu , prof. Mirosława …JAROSZA, przy wsparciu (dotychczsowych- mamy nadzieję..) Ministrów..Zdrowia, są ODPOWIEDZIALNI , za WDRAŻ(a)NIE?!, tej Globalnie (szkodliwej) Strategi WHO, dotyczącej ŻYWIENIA..To cukier w różnych postaciach przez nich lansowany, ZABIJA nas na raty..
To właśnie dzięki temu medycznemu”mitowi” uznane za (samo)autorytety -typu dyrektor z jego Instytutem Żywności i Żywienia, oraz tysiące tzw. „dietetyków”z dyplomami..lekarskimi,przyczyniają się corocznie do powiększania w Naszej Polsce ilości nowych kalek..
Tak powszechna w tej chwili fala „tsunami”niepłodności zalewająca nasz kraj ( dotyczy 3 i pół miliona wzrastającej!! ilości niepłodnych par)) jest (s)powodowana ZŁYM składem jakościowym pożywienia, właśnie przez profesorów z waszego Instytutu zalecanym.
Za pół godziny cukier
ten zostanie zamieniony w złogi trójglicerydowe i
cholesterolowe w tętnicach i np. naczyniach
wieńcowych serca , rujnujące i organizm
przyszłej matki i..-(płód) jej przyszłego dziecka!!!
Tym sposobem, przekarmieni węglowodanami,
podobnie jak dzieci w szkołach DROŻDŻÓWKAMI
od prof. Zembali, produkowani są przyszłe tysiące
pacjentów, NIEPOTRZEBNYCH kalek, którzy
czekać będą na operacje kardiologiczne, czy
cukrzycowe „leczenia”amputacjami kończyn ofiar
nadmiaru polecanych do konsumpcji przez Was i
diabetologów nadmiaru i bez umiaru WĘGLOWODANÓW.
Panie Profesorze. Czas zbudzić się z letargu. Filmiki, jakże pouczające!! dołączamy w zakładkach, polecając je pańskim współpracownikom..

http://www.cukrzycastop.pl http://www.bezcukrzycy.pl
Odkrywają CAŁA PRAWDĘ o
NIEUDACZNICTWIE DIABETOLOGÓW,którzy stosując Wasze zalecenia w PRAKTYCE NIGDY nie wyleczą z cukrzycy ŻADNEGO CUKRZYKA…Smutna to prawda..prawda??
Badania potwierdzające szkodliwość TŁUSZCZY, zostały SFAŁSZOWANE!!
A zatem, co należy robić?
Obiektywna analiza badań żywieniowych przeprowadzanych przez dziesięciolecia jasno pokazuje, że wykluczenie z diety tłuszczów, a zwłaszcza tłuszczów nasyconych, to recepta na utratę zdrowia i przedwczesną śmierć.
A zatem odłóżcie na bok kanapkę, aby zamiast niej zjeść boczek i jajka!

Oficjalnie (WHO)mówi się o tym, że człowiek powinien 40% energii pozyskiwać z węglowodanów. Do czego doprowadziła ta dieta? Do eksplozji przypadków otyłości, chorób serca, udarów, nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych. Ta oficjalnie lansowana dieta to jedna wielka porażka. Przyniosła ona efekt przeciwny do zamierzonego.

Za każdym razem tu podawana INSULINA , nie leczy, lecz tylko zbija NADMIAR cukru, w konsekwencji nadmiaru wcześniej zjedzonych ,i zaleconych przez „lekarzy”-diabetologów jako metoda leczenia cukrzycy przez spożywania..cukrów. A wystarczyło wcześniej nie (z)jeśc tego cukru, i nie byłoby potrzeby szprycy z INSULINY. Niby proste, ale trzeba jakich studiów??!, żeby o tym nie wiedzieć?..A wystarczy(ło) TYLKO wcześniej odstawić (proponowane)WĘGLOWODANY i nie ma potrzeby stosowania statyn, ani insulin. Uznane za PANDEMICZNIE NIEULECZLNE, MUSZĄ ZACZĄC się cofać, i to w krótkim czasie. A jak jest w REALU?..

Oto wyniki WYNIKI (owoce) „wysiłków’ podejmowanych przez medyków-diabetologów od roku 1975 w walce z:
1) Cukrzycą- rok 1975 chorych : 15.400
2006 chorych : 960.000
2015 chorych :3.500.000, doszło jeszcze za ten czas „leczenia” 5.200.000 ze stanem STWIERDZONYM- przedcukrzycowym..

Narzuca sie samo pytanie ; dlaczego Statystycy medyczni nie podają ilości wyleczonych w ciągu roku cukrzyków??..Czy są chorzy na cukrzycę diabetolodzy, którzy stosowanymi na swoich pacjentach metodami „leczenia” do końca życia, sami się całkowicie wyleczyli z cukrzycy??..
Czy jest kiku chociaż takich, którzy pokazać mogą tymi węglowodanami i insuliną trwale wyleczonego cukrzyka??..
Powyżej pokazano, tragiczną konsekwencję tego, że błędy (nie tylko) żywieniowe i w innych dziedzinach leczenia medycznych „autorytetów” zostały schorowanemu naszemu społeczeństwu „

Opowiemy uczestnikom o innowacyjnych technologiach,
rewolucyjnych rozwiązaniach i sposobach, które
sprawiają, że przestajesz sobie szkodzić, a zaczynasz
pomagać w powrocie do wspaniałej kondycji i dobrego, ZREGENEROWANEGO ZDROWIA, bez względu na ilość lat..

Wykład z doradztwa w wyżej tematach wymienonych, poprowadzą doświadczeni specjaliści.

WSTĘP WOLNY!

.

Do zobaczenia
P.S.

W naszym systemie odżywiania, można schudnąć do..lata.
Ale, to Wy- Państwo, zadecydować możecie, do którego..lata?..

Nie sposób odzyskać zdrowie,stosując NADAL styl
życia,który je (z)niszczy(ł)!!!…

 

rakotworcza_woda

 

Powyższa książka „RAKOTWÓRCZA WODA”, ujawnia chorobo(i rako)twórcze składniki, jakie za wiedzą?!?.. i zgodą Ministra Zdrowia.., aktualnie pijemy…Po kliknięciu do pobrania nieodpłatnie.

SZKLANKA DWA

 

SZKLANKA RAZ

Ustawa dotycząca jakości wody pitnej w Polsce (DzU Nr 61 poz. 417, z dnia 6 kwi etnia 2007 r.) zezwala na obecność w niej toksyn i związków R A K O R W Ó R C Z Y C H !! Powyżej  widoczne dwie szklanki napełniliśmy wodą; 1-sza szklanka po lewej stropnie ,zawiera gotową do wypicia wodę z naszego Generatora Eko-Logicznego całkowicie oczyszcząną z JAKICHKOLWIEK zanieczyszczeń chemicznych.. 2-ga szklanka,po prawej stronie,zawiera gotową do picia,właśnie pobraną z kranu wodę z kranu w…Poznaniu, gotową do wypicia,po „oczyszczeniu” przez ..wodociągi.. Podobną wodę piją ,NIEŚWIADOMI (??..) tego FAKTU mieszkańcy Warszawy i Gorzopwa Wielkopolskiego. Badaliśmy próbki. W każdej ze szklanek zanurzyliśmy po dwie elektrody.Podłączyliśmy do nich żródło prądu stałego. Następuje widoczny na filmiku proces ELEKTROLIZY wody w obydwu jednocześnie szklankach.. W jej trakcie cząsteczki wody ulegają rozpadowi. Z robitej cząsteczki ulatuje do atmosfery WODÓR. Pozostaje natomiast tlen, konkretnie jego nadmiar, i w tym momencie zaczynają mieć PROBLEMY WODOCIĄGI.. Pozostały nadmiar tlenu, wchodzi w reakję z około 4.000 (czterema tysiącami ) związków chemicznych i rakotwórczych. i to właśnie ten filmik ujawnia PRAWDĘ które codziennie nam i naszym nieświadomym zagrożeń dzieciom od kilkudziesięciu lat serwują te wodociągi właśnie..Pijemy takich szklanek, około 1o- ciu przez jeden dzień.. CAŁA ZAWARTOŚĆ WYPIJANYCH TRUCIZN w „oczyszczonej” przez wodociągi wodzie-publikujemy w dołączenr na pocątku naszej stro ny książce zatytułowanej „RAKOTWÓRCZA WODA”.. Co roku przemysł emituje do atmosfery miliony ton zanieczyszczeń i chemikaliów, które potem z deszczem spadają na ziemię, przenikają do wód gruntowych, skąd trafiają do ujęć wody pitnej. Użyta i zanieczyszczona przez człowieka, wraca rurami do środowiska. Pobieramy z natury czystą wodę, a zwracamy ją zabrudzoną. Chyba nie ma miasta, w którym woda nie byłaby dezynfekowana i sterylizowana poprzez dodawanie do niej chemikaliów. Najczęściej są to związki chloru lub fluoru. Kiedy pijemy taką wodę, wówczas w naszym ciele musi również zachodzić proces identyczny do tego, jakiemu poddajemy wodę dezynfekując ją. Kiedy rozpuszczony w wodzie chlor czy fluor styka się w organizmie z materia organiczną, powstaje wiele różnych związków chemicznych, które mogą wywoływać różne stany chorobowe. Pijąc chlorowaną wodę, sterylizujemy naszą krew, przygotowując w ten sposób nasz organizm na przyjęcie chorób. Pośród związków zatruwających nasze środowisko istnieje ponad 2500 takich, które łatwo i szybko rozpuszczają się w wodzie i dlatego bez problemu dostają się do wód powierzchniowych, gruntowych oraz głębinowych, stanowiących źródło dla wód pitnych z kranu lub ze studni oraz mineralnych. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z niej groźnych dla zdrowia azotanów, pestycydów, metali ciężkich i wszystkich innych, niebezpiecznych związków chemicznych. Zakłady wodociągowe mają za zadanie dezynfekować wodę, aby nie narażać nas na choroby i epidemie powodowane bakteriami oraz wirusami. Nigdy nie przewidywano, że będą one miały usuwać z niej rozpuszczone związki chemiczne. Związki te, nierzadko toksyczne i rakotwórcze, w 100% przechodzą przez wszystkie etapy oczyszczania wody w tych zakładach. Chlor tworzy w wodzie pitnej wiele nowych związków toksycznych, w tym rakotwórczych, dlatego obecnie mamy do czynienia z inną epidemią – epidemią raka. Przyjmowany doustnie (z wodą pitną) wywołuje głównie raka pęcherza moczowego i jelita prostego (prostnicy), gdzie zalega z wydalinami. Przy kontakcie ze skórą wywołuje jej podrażnienie, suchość, pękanie i obniżenie odporności na dodatkowe zakażenia grzybicami i drożdżakami. Pochodne organiczne chloru (—>haloformy), zwłaszcza chloroform, mogą być przyczyną marskości wątroby, raka wątroby i nerek, a niekiedy guzów tarczycy. Chlorowane pochodne fenolu mogą wywołać białaczki i guzy chłoniakowe. Chlor i jego pochodne zakłócają wchłanialność jodu, obniżając ją, a także zwiększają szybkość utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Badania przeprowadzone ostatnio w USA dowiodły, że ludzie, którzy przez wiele lat piją chlorowaną wodę, są bardziej narażeni na raka pęcherza moczowego oraz jelita grubego. Najbardziej niebezpiecznym efektem chlorowania wody pitnej są związki rakotwórcze powstające w wyniku reakcji chloru z innymi związkami chemicznymi. Chlorany sodu, potasu i wapnia należą do pestycydów – grupy herbicydów tzw. totalnych, które niszczą wszelką roślinność. Do wód powierzchniowych przedostają się wraz ze spływami z terenów, na których zastosowano te związki, np. z nasypów kolejowych, dróg, autostrad, boisk sportowych oraz ze ściekami przemysłowymi. Występują w wodzie pitnej poddawanej chlorowaniu. Chlorany wywołują methemoglobinemię. W zależności od ilości methemoglobiny we krwi dochodzi do słabszego lub silniejszego niedotlenienia tkanek, czego następstwem są zaburzenia czynności różnych narządów. . CHLOROFORM Do wód powierzchniowych przedostaje się wraz ze ściekami przemysłu chemicznego. Jego obecność w wodzie pitnej jest następstwem niedostatecznego oczyszczenia wody powierzchniowej ujmowanej do celów pitnych. Najczęściej jednak tworzy się w trakcie uzdatniania wody w reakcji zachodzącej między chlorem a substancjami organicznymi pochodzenia humusowego. Chloroform należy do grupy związków – haloformów (—> haloformy). Zalicza się do substancji silnie toksycznych. Wykazuje silne działanie narkotyczne na centralny układ nerwowy. Powoduje zaburzenia wzroku, stany oszołomienia i odurzenia, zawroty głowy, nerwobóle, podniecenie, ogólną utratę sił i bóle żołądka. Działa szkodliwie na przemianę materii i narządy wewnętrzne, powodując uszkodzenie i zwyrodnienie wątroby oraz nerek. W wyniku uszkodzenia funkcji nerek występuje cukromocz. Powoduje zakłócenia akcji serca. Chloroform zaliczany jest do związków o stwierdzonym działaniu rakotwórczym. Działając na skórę, wywołuje zapalenie i egzemy.

Amerykańskie badania wykazały, że kobiety chore na raka mają pięć razy więcej estrogenów w tkankach piersi niż zdrowe. Badania tkanek i krwi u chorych wykazały również obecność dużej ilości związków naśladujących estrogeny. Pochodzą one z chemikaliów: pestycydów, detergentów, plastików, spalin i są obecnie najpoważniejszą przyczyną raka. „Gazeta Wyborcza”, maj 2006 r.Współczesna medycyna coraz rzadziej wykrywa przyczyny naszych chorób, a tylko je zalecza.

 

Foto-kilianowskie

Fot.1 Pokazuje woda żywą,-z Minusowym Red-Oxem
-500 mV,uzyskaną z naszego Generatora. Wykazuje
ona znaczną różnicę w stanie energetycznym do
kranowej czy żródlanej- butelkowanej. Im większą
energią dysponuje woda,tym silniejszy jest jej efekt
świetlny(fotografia Kirlianowska). W zmiennym polu
magnetycznym ,wspomaganym wyładowaniami
elektrycznymi w pobliżu powierzchni wody
,stwierdzono,że jej emisja świetlna jest ponad
10.000 !!! razy silniejsza niż wód żródlanychbutelkowanych
w PET-y,, czy wodciągowych, tak
samo chemią zatrutych..czy osmozą oczyszczonych

 

Fot.2 Pokazuje woda martwą-wodociągową i
butelkowaną „żródlaną”-(na)zwaną. I te wody,nawet
chemicznie bo oczyszczone przez filtr odwróconej
osmozy,-pod względem wpływu na żywy ludzki
organizm -okazują się „martwymi”przy
Redoxie powyżej +200 mV a to już zagrożenie
wolnymi rodnikami tlenowymi dla organizmu
.Wypite,nawet w ilościach ponad 10 litrów na
dzień,nie rozpuszczają nawet jednego grona ze
zlepionych czerwonych krwinek, w zakwaszonym
organiżmie chorego..

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *